Värme/kyl- och ventilationssystem

Denna kurs riktar sig till dig som i dag jobbar som drifttekniker, områdesansvarig, fastighetsskötare, driftingenjör och teknisk förvaltare som vill fördjupa sina kunskaper inom värme- och kylsystem.

Vad innehåller kursen?

* Värmesystemets funktion
* Systemmedia i värme/kylsystem
* Renhet i värme, kyl och ventilationssystem
* Drift och underhåll av befintligt
värme/kyl/ventilationssystem
* Lägenhetens/lokalens värmebalans
* Myndighetskrav
* Legionella
* Kompetens att energieffektivisera ett
befintligt värme/kyl/ventilationssystem
* En heldags praktik med energivandringar i deltagarnas fastigheter

Vad är målet med kursen?

Du får en djupare förståelse för fastighetens värme, kyl och ventilationssystem. Du får kunskap om hur du kan arbeta mer proaktivt för att få fastigheten att drivas mer energioptimalt. Du får även kunskap för bättre felsökning och hur din värme- och elräkning påverkas med rätt underhåll/drift.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega