Vad är EU-taxonomi

Vad är EU-taxonomi och hur påverkar den fastighetsägare?

EU-taxonomin – vad är det egentligen? Jo, kort sagt är det ett ramverk för hållbara finanser bestående av ett gemensamt språk och kriterier för att klassificera vilka ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara.
Syftet är att öka transparensen och jämförbarheten mellan olika investeringar. Målet med klassificeringen är att leva upp till parisavtalet och EU:s mål om klimatneutralitet 2050.

Taxonomin är omfattande och det råder ännu en viss osäkerhet kring hur olika kriterier ska tolkas. På vårt webbinarium presenterar Rikard Silverfur, chef utveckling & hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige, grunderna i taxonomi och hur den kan komma att påverka fastighetsägare utifrån Fastighetsägarnas tolkning. Vår tolkning har utformats tillsammans med medlemmar samt i nära dialog med finanssektorn, revisionsbyråer, myndigheter och andra branschorganisationer. Vi hoppas att det blir ett tillfälle där frågetecken ska rätas ut. Det kommer finnas gott om tid till frågor.

Talare
Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige.

Kostnad
Evenemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Fastighetsägarna.

Tillgänglig att se i efterhand?
Nej.

Anmälan
Föranmälan krävs, anmäl dig via länken nedan senast den 8 april. Påminnelse med anslutningslänk skickas ut dagen innan webbinariet.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega