Underhållsplanering

Underhållsplanering är viktigt för att fastighetens värde ska öka och underhållskostnaderna minska på lång sikt. Det ger dig budgetunderlag och en minskning av antalet reparationer på fastigheten.

Att underhålla en fastighet är en komplex arbetsuppgift där underhållsplanering blir en användbar arbetsmetodik som hjälper dig att få kontroll över fastighetsbeståndet. I denna kurs lär du dig grunderna i underhållsplanering och du får en övergripande inblick i hur du kan arbeta med underhållsplanering på ett framgångsrikt sätt med teoretiska och praktiska moment.

Underhållsplanering av fastighet i teorin & praktiken
Vår kurs i underhållsplanering av fastighet ger dig de verktyg du behöver för att planera underhåll på en fastighet som du äger eller jobbar med. De teoretiska delarna kommer att lägga grunden och guida dig genom termer, viktiga ekonomiska nyckeltal samt gällande lagar och regler som du behöver förhålla dig till vid underhållsplanering. Kursen lär dig att ta fram strategier och planera underhåll utefter hur olika typer av underhåll samverkar med varandra. Digitala verktyg som kan användas är tex. från Planima – ett flexibelt planeringsverktyg som hjälper till att få kontroll på alla fastigheter.

Resultat efter kurs
Du kommer att ha en tydlig bild över hur en underhållsplan ser ut och hur den arbetas fram samt hur olika material i fastigheterna ändras över tid. Kursen ger också insikt om hur du arbetar långsiktigt med underhållsplanering och håller underhållsplanen uppdaterad.

Kursen vänder sig till
Fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, förvaltningsassistenter, fastighetstekniker, fastighetsvärdar, bovärdar m.fl.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega