Praktisk elteknik

Vår kurs i elteknik lär dig vilka elsäkerhetsåtgärder som skall vidtas vid elarbete – viktig kunskap för din och andras säkerhet.

Praktisk Elteknik är vår kurs som lär dig hur du på ett teoretiskt och praktiskt sätt utför elarbeten som inte kräver auktorisation. Du får kunskaper som medför att du kan uppfylla kraven på personsäkerhet samt känna till vilka krav som ställs på elutrustning i olika miljöer och utrymmen, med avseende på kapslingsklass.

Newtons elkurs ger grundläggande elkompetens för att kunna utföra undantagsarbeten enligt ELSÄK-FS 2017:2, dvs utbildningen syftar till att deltagaren efter genomförd kurs har erforderlig kompetens. Kursens innehåll är upplagt så att du som deltagare praktiskt får hantera mätinstrument och skruvmejsel på övningar hämtade från verkligheten.

Du får mäta spänning, ström och resistans och lär dig att hantera vägguttagsprovare. Att byta ett eluttag eller en strömställare kräver kunskap om frånskiljning, spänningslöshetskontroll och kontroll av utfört arbete.

Resultat efter kurs
Efter genomförd elkurs kan du begreppen ström, spänning, resistans och effekt. Kunskaper i att mäta och beräkna effekt, ström och spänning samt kontrollera ditt eget arbete.

Kursen vänder sig till
Fastighetsvärdar, bovärdar, husvärdar, fastighetstekniker, fastighetsskötare med flera.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega