Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är utvecklat för svenska förhållanden och byggnader. Denna heldagskurs går igenom grunderna i systemet och du får lära dig vilka områden som systemet omfattar, vilka indikatorer som finns samt vilka kriterier som är obligatoriska och vilka som ger poäng. Kursen ger även en förståelse för hur verifiering av de olika kriterierna kan gå till.

Kursen avslutas med ett kunskapstest som genomförs i vår utbildningsportal, Academy. Information om hur du ansluter till Academy skickas ut via mejl i anslutning till kurstillfället. Kunskapstestet ligger tillgänglig i fem dagar och du väljer själv när du vill genomföra testet. När du har startat testet har du en timme på dig att slutföra och nå minimumkravet för att bli godkänd. Om du inte blir godkänd har du möjlighet att kostnadsfritt genomföra testet ytterligare en gång, men du behöver då vänta minst 12 timmar innan du får tillgång till ditt andra testförsök.
Har du behov av ytterligare försök tillkommer en avgift på 2000 kr ex moms per tentatillfälle.

Behov av extra anpassning

Hör av dig i god tid till utbildning@sgbc.se för att vi ska kunna stötta dig utifrån dina förutsättningar.

Kursmål
Du lär dig hur systemet Miljöbyggnad iDrift är konstruerat och kan används som styrinstrument vid drift av byggnader

Vad som granskas i byggnaden och förvaltningen

Hur ansöknings- och granskningsprocessen går till

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig i fastighetsbranschen som vill veta vad Miljöbyggnad iDrift är, hur det fungerar och ska användas.

Förkunskaper
För att kunna gå kursen behöver du ha grundläggande kunskap om förvaltningsskedet av en byggnad.

Pris
Ej medlem i Sweden Green Building Council 12 500 SEK ex VAT
Medlem i Sweden Green Building Council 10 200 SEK ex VAT

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega