Lokalbesiktning

Det är viktigt att företaget har välfungerande rutiner och dokumentation för allt som rör hyresgästbyte, förändringar, överlåtelser samt kontrakt.

Vid uthyrning av en lokal har varje hyresgäst möjlighet att anpassa lokalen under hyrestiden för tänkt verksamhet. När hyresförhållande överlåts eller avslutas är det viktigast att ha fungerande rutiner för att fastställa lokalens status, samt att hyresgästen har fullgjort sina avtalsenliga skyldigheter under sin hyrestid.

Denna utbildning i lokalbesiktning tar upp ämnen som berör hyresgästbyte, förändringar, överlåtelser

Resultat efter kurs
Efter utbildningen kan du utföra lokalbesiktningar ur ett juridiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

Kursen vänder sig till
Alla som arbetar med lokalförvaltning tex. förvaltare, förvaltningsassistent, fastighetsvärdar m.fl.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega