Hyresjuridik Bostad – grundkurs

Hyresjuridik är ett område med flertalet fallgropar och hög risk för att göra formella fel som leder till juridisk skada.

Hyresjuridik – kurs med fokus på bostadslägenhet
Vår hyresjuridik-kurs lägger stor vikt på den grundläggande juridiken och förståelsen för hyresjuridiken. I alla fastighetsföretags verksamheter spelar hyreslagen (Jordabalken 12 kap) en central roll; den agerar kunskapsstöd i kontakten med hyresgästerna i frågor som rör hyresrätten. I Newtons hyresjuridik-kurs lär du dig om hyreslagens regler och tolkningen av dem, gällande allt från inflyttning fram till utflyttning, framför allt kopplat till bostadslägenheter.

Resultat efter avslutad kurs: Hyresjuridik Bostad
Efter avslutad kurs Hyresjuridik Bostad har du grunderna i hyreslagen för bostäder klart för dig. Du har fått verktyg för att på ett sakligt sätt ta dig an diskussioner med hyresgäster samt känna dig säker på att tackla ett hyresjuridiskt problem. Med de kunskaper du fått kan du förebygga tvister och på så sätt spara både tid, kostnader och lägga grunden till en bra hyresrelation till din hyresgäst.

Kursen vänder sig till
Vår kurs inom hyresjuridik är en utbildning som vänder sig till uthyrare, fastighetsförvaltare, förvaltningsassistent, administratör och andra som kommer i kontakt med hyresjuridiska frågor på bostadsföretaget.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega