Grönt hyresavtal

En ny generation av det Gröna hyresavtalet!
Fastighetsägarna har lanserat en uppdaterad version av den Gröna lokalhyresbilagan. Vi går igenom vad avtalet innehåller i sak, men också vad som är viktigt att tänka på såväl inför tecknande av avtalet som löpande under hyrestiden.

Vi ser en ökad efterfrågan av den här typen av avtal och en önskan från våra medlemmar att arbeta långsiktigt och fördjupat tillsammans med hyresgästerna kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst att arbeta mot gemensamma mål för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Samverkan mellan hyresgäst och hyresvärd kan resultera i investeringar och åtgärder som minskar resursanvändningen, klimatpåverkan och kostnader. Det kan bidra till värde och nytta för såväl hyresgäst som hyresvärd.

I denna kurs går vi igenom:

bakgrund och syfte med avtalet
de olika delar som avtalet innehåller
Vad du bör tänka på i samband med kontraktsskrivning och den efterföljande tillämpningen
vad som krävs från både hyresvärden och hyresgästens sida för ett framgångsrikt samarbete

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega