Dokumentation och arkivering

Under dessa år har informationshanteringen gått från pappershantering till att vara helt eller delvis digital. För dig som har till uppgift att ansvara för arkivering, gallring, diarieföring etc. finns många aspekter att ta hänsyn till.

Under kursdagen kommer vi att konkretisera vilka verktyg och processer som stärker möjligheten att leva upp till interna och externa behov av kvalité.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega