Diplomerad Fastighetsekonom

Vår uppdaterade Diplomutbildning inom Fastighetskonomi inkluderar nu det viktiga och spännande ämnet cirkulär ekonomi. Lär dig om resultat- och budgetansvar med ett hållbart perspektiv.

Fastighetsekonomi – utbildning för ansvar
Arbetar du med fastighetsekonomi ska du kunna ta ett resultat- och budgetansvar för de fastigheter som du är ansvarig för. Med Newtons utbildning Diplomerad Fastighetsekonom ökar din förståelse för ekonomiska beslut inom fastighetsbolag och du kan enklare göra korrekta ekonomiska bedömningar. Du får bland annat lära dig olika metoder och verktyg för budgetering, kalkylering, lönsamhetsbedömning och nyhet för 2024 cirkulär ekonomi.

Vad menas med Cirkulär Ekonomi för dig med ett ekonomiskt ansvar i fastighetsbranschen?
Cirkulär ekonomi inom fastighetsbranschen handlar om att minska avfall och resursanvändning genom att återanvända, återvinna och maximera effektiviteten av material och resurser i bygg- och fastighetsprojekt.

Att fördjupa dig i cirkulär ekonomi är en strategisk satsning. Det ger dig möjligheten att effektivt hantera ekonomin samtidigt som du stärker bolagets hållbarhetsprofil och varumärke. Genom att minska miljöpåverkan och vara förberedd på framtida regleringar, positionerar du ditt företag ekonomisk framgång och hållbarhet. Cirkulär ekonomi är en kraftfull kombination av ekonomiskt ansvar och strategisk hållbarhet.

Läs vidare om utbildningen till diplomerad fastighetsförvaltare, eller anmäl dig direkt!

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega