Digitalisering & energieffektivisering

Kursen för dig som arbetar inom fastighetsbranschen

Digitalisering, energieffektivisering & dom globala målen för hållbar utveckling inom fastighetsbranschen.

Den här kursen ger dig nyvunna insikter och kunskaper till förändring och effektivisering av din fastighet

Globala målen och Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. De 17 globala målen är integrerade och odelbara och balanserar på tre dimensioner av hållbar utveckling.

Ekonomisk utveckling

Social utveckling

Miljömässig utveckling

Att nyttja digitala lösningar som IoT och AI, för analys, effektivisering och automatisering, ses idag som ett självklart val för att bidra till att klara dagens och kommande miljöutmaningar.

Lärandemål för kursen

I den här kursen får du ökade kunskaper och insikter om dom globala hållbarhets målen, samt hur digitalisering, IoT och AI, utifrån en trappmodell, kan användas för digital fastighets mognad, samt en modell för att analysera var din fastighet befinner sig på trappan.

I kursen ingår även en genomgång kring det webbaserade energiberäkningsprogrammet BIM Energy, som är lämpat för alla som arbetar inom fastighetsbranschen. En möjlighet att enkelt jämföra åtgärder för energieffektivisering.

Följande delar får du med dig från kursen

Kunskap om hur digitalisering, IoT och AI kan nyttjas, för nå dom globala målen.

Insikter om kostnadsbesparingar vid införandet av digital fastighetsautomation.

En trappmodell för mognadstegen vid implementering av digital fastighetsautomation, kopplat till dom globala målen, samt för att du själva kunna analysera var ni själva befinner er i er digitala resa.

Kunskap kring kostnadsbesparingar i samband med energirenovering

Kursen ges av Mats Andersson på Recruitbyme som arbetar med att utbilda blivande fastighetsförvaltare, ingenjörer och tekniker, kring IT och digitalisering inom fastighetsbranschen. Energidelen av kursen hålls av Linnea Andersson från BIM Energy, som arbetar med utbildning och support av energiberäkningsprogrammet.

Omfattning: 2 halvdagar
Tid: 09.00 – 12.00

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega