Svensk Trygghetscertifiering AB

Förvaltningskonsult

För en fastighetsägare handlar ökad trygghet om vanligt förvaltnings- och underhållsarbete. Det gäller bara att göra det i tillräcklig omfattning och på rätt sätt. Det är här som vi på Svensk Trygghetscertifiering AB kan hjälpa till. Vi har många års erfarenhet av konkret trygghetsarbete i bostadsområden runt om i Sverige. Metoderna är beprövade och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där metoden använts.

Vi tillhandahåller kvalitetskontroller för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter. Vi mäter och poängbedömer tillståndet i fastigheter. Systematiskt besiktigar vi utemiljöer, trapphus, källare, cykelrum, tvättstugor och andra allmänna utrymmen. Vi kontrollerar belysning, växtlighet, dörrar, brytskydd, lås, skyltning, förvaltningsrutiner och annat som påverkar tryggheten för boende, besökare och medarbetare. Bolaget använder sig av särskilt utbildade besiktningsmän som också utfärdar certifieringar. Alla besiktningsmän har polisiär bakgrund.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Trygghetsbesiktningar av bostadsfastigheter fastigheter med skriftliga protokoll med förslag till åtgärder.
  • Projektledning och löpande konsultation.
  • Trygghetscertifieringar av bostadsfastigheter.
  • Trygghetscertifieringsprojekt med boendedialoger.
  • Utbildningar och föreläsningar.
  • Konsultation vid planering och nybyggnation.
  • Trygghetsbesiktningar av villa/radhus och lokalfastigheter.
  • Trygghetsvandringar i offentliga miljöer
  • Trygghetsanalyser av platser.
  • Uppstart och drift av BID:s – lokala föreningar mellan fastighetsägare.

Kontakta Svensk Trygghetscertifiering AB

Inköpsportal - kontakta leverantör

Observera att ditt meddelande kommer att sparas för uppföljning av Förvaltarforum.

Relaterade artiklar
Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

Nyhet! ISAD – Inbrottsskyddad Allmän Dörr

Äntligen kan fastighetsägare och byggaktörer enkelt beställa trygga, säkra och hållbara dörrar och brytskydd till allmänna utrymmen i bostadsfastigheter. Något som fram till nu krävt specialistkunskap och detaljerade specifikationer vid inköp och upphandling.


Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

SKB: Vi har fått en helhetssyn på hur trygga våra hus är

För Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, är trygghet en prioriterad fråga. Därför valde de att samarbeta med Svensk Trygghetscertifiering för att öka både trygghet och trivsel. Nu har de en bra sammanställning att arbeta med långsiktigt.


Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

Det fysiska rummets betydelse för mänskligt beteende

Fastighetsägare har stor möjlighet att påverka brottslighet och trygghet. Brottsligt beteende uppstår för att det ges rum till det. Svensk Trygghetscertifiering, med över 20 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete, bidrar till att försvåra brott.


Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

Myter om brott: ”Säkerhet skapar otrygghet”

Det finns myter om att synlig säkerhet skapar otrygghet. Galler och säkerhetsdörrar ger signal om att vara försiktig. Det som leder till otrygghet är snarare ett felaktigt eller undermåligt säkerhetsarbete. Genomtänkt säkerhet skapar trygghet.


Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

Trygghetscertifiering i Guld, Silver och Platina

Svensk Trygghetscertifiering AB erbjuder trygghetsbesiktningar för att underlätta för fastighetsägare att hitta rätt åtgärder för att öka tryggheten i sina fastigheter. En fastighet som uppfyller kraven vid en besiktning kan bli trygghetscertifierad.


Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

MHS Bostäder trygghetscertifierar samtliga fastigheter

MHS Bostäder har trygghetscertifierat samtliga fastigheter och får även råd av Svensk Trygghetscertifiering AB vid sin nyproduktion, för att göra rätt från början.


Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

Kunskap ger trygghet och bättre ekonomi

Det finns regler kring elsäkerhet, brandsäkerhet trafiksäkerhet och barnsäkerhet. Men när det gäller trygghet och säkerhet i boendemiljön har fastighetsägarna inga regler att luta sig emot.


Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

Brottsförebyggande i fokus hos Svensk Trygghetscertifiering

Fastighetsägares situationella brottsförebyggande åtgärder är centrala för minskad brottslighet och ökad trygghet. De är dessutom en viktig nyckel för att ett bostadsområde, som finns på polisens lista över utsatta områden, ska kunna lämna listan.


”Våra besiktningsmän är alla före detta poliser”

HALLÅ DÄR...

… Jens Olsson, vd på Svensk Trygghetscertifiering som är ny partner till Förvaltarforum.
Varför blir ni partner till Förvaltarforum?


Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

Signalisten har trygghetsinventerat 2 800 dörrar

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna gör en rejäl satsning för att skapa ett tryggare boende för sina hyresgäster. I stället för att byta ut, har de inventerat 2 800 dörrar till allmänna utrymmen. Bra för ekonomin, miljön och tryggheten.


Trygghetsbesiktigar alla sina bostadsområden

Bostadstiftelsen Signalisten ska utföra trygghetsbesiktningar i samtliga sina bostadsområden. Besiktningarna ska resultera i ett åtgärdsprogram för att öka tryggheten.


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega