Svensk Röranalys

AvloppRörentreprenörVentilationsentreprenör

Bevara, renovera och ta hand om det befintliga – vi vill värna miljön och spara på ändliga resurser. En förutsättning för att bevara är att vara noga med underhållet av fastigheten.

Svensk Röranalys undersöker, underhåller och förnya rör i fastighet och mark. Vi säljer flexibla och kundanpassade tjänster och produkter, verkar i större entreprenader och håller en hög servicenivå i allt vi gör. Genom vårt dotterbolag Procella Ventilation kompletteras verksamheten med tjänster inom ventilation och tillsammans tar vi ett helhetsgrepp om kundens fastighet.

Relining Step by Step – är vårt varumärke och metod vi utvecklat med hjälp av många års erfarenhet av relining. Metoden är funktionell, kostnadseffektiv och matchar dagens krav på hållbarhet. Den liknar traditionellt stambyte men vi river inte ut det gamla röret utan bygger nytt i gammalt. En polyesterstrumpa monteras uppströms bit för bit i stammen, bitarna överlappar varandra och alla skarvar hamnar i vattens flödesriktning.

 

Som förvaltare är man väl förtrogen med all administration och krångel som uppstår varje gång åtgärder ska utföras i en fastighet. Med Svensk Röranalys kan du samla flera tjänster i ett paket och minimera störningsmoment för boende och hyresgäster. Varför inte kombinera en stamspolning med ventilationsrengöring och injustering eller göra en TV-inspektion av avloppsstammarna och samtidigt filma av ventilationssystemet. Eller teckna ett avtal med oss som garanterar service och underhåll av fastigheten.

OVK – den obligatoriska ventilationskontrollen. Ett krav som fastighetsägaren åläggs och ska uppfylla. Kontrollen är ett litet problem, fel och brister som upptäcks vid kontrollen ett större. Köksfläktar som inte fungerar, skåp framför luftventiler ska flyttas – vår OVK-tjänst kan kombineras med servicetjänster som åtgärdar och leder till en godkänd kontroll.

Stamspolning, TV-inspektion, relining, injustering, OVK – du hittar alla tjänster på vår hemsida www.roranalys.se


Kontakta Svensk Röranalys

Inköpsportal - kontakta leverantör

Observera att ditt meddelande kommer att sparas för uppföljning av Förvaltarforum.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega