Omvärld

KTH-doktorand utvärderar spillvattenvärmeväxlare

Tillsammans med KTH ska företaget Inex laboratorium undersöka bland annat temperaturverkningsgrad och värmeövergångstal hos olika typer av spillvattenvärmeväxlare. Värmeväxlarna ska studeras både i laboratorium och…

Läs mer

Råd om brandskydd vid ombyggnad

En ny bok ger vägledning om vilka brandskyddskrav som gäller när du bygger om eller renoverar och hur de kan uppfyllas, skriver Svensk Byggtjänsts omvärldsbevakning….

Läs mer

Ny standard för mätning av luftflöden

En ny europeisk standard för mätning av luftflöden ersätter skriften T9:2007 från Formas. I mitten av december översattes standarden till svenska. Det skriver Svensk Byggtjänsts…

Läs mer

Ljus bild av 2017

För fastighetsägarna ser 2017 ut att bli ett starkt år, med redan starka eller förbättrade underliggande makroekonomiska faktorer på flera marknader, brist på moderna effektiva…

Läs mer

Du blir smartare i hållbart hus

Om du arbetar i ett miljöcertifierat hus är du mer fokuserad, sover bättre och har bättre intellektuella funktioner än om du arbetar i en byggnad…

Läs mer

Stena störst på bostadsförmedling

Stena Fastigheter är det privata fastighetsbolag som lämnar flest lägenheter till bostadsförmedlingarna i Stockholm och Uppsala – under 2016 förmedlades 850 lägenheter. Totalt i landet…

Läs mer

Hyrestvist avgjord i Borås

Efter besked i Hyresmarknadskommittén står det nu klart att hyran för AB Bostäders hyresgäster i Borås stiger med i genomsnitt 0,71 procent för 2017. Efter…

Läs mer

Nya bolag i forum för hållbarhet

Den 21 februari antog 24 fastighetsägare och förvaltare i Stockholm 2017 års viljeförklaring för Stockholms stads forum för hållbara fastigheter. Med fem nya medlemmar –…

Läs mer

HSB satsar på de unga

Tillsammans med HSB Göteborg har Västra Hisingen Basket utvecklat ett koncept för gott ledarskap döpt till HSBs Academy. Ledarskapsprogrammet vänder sig till unga i utsatta…

Läs mer

Nya uppdrag för Fastighetsägarna Service

Tre bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet har nu valt Fastighetsägarna Service för ekonomisk förvaltning. Totalt rör det sig om över 2 000 lägenheter som ska förvaltas. –…

Läs mer