Omvärld

Sex tips för att stressa mindre

Mellanchefer är ofta mer stressade och lider oftare av depression och ångest än chefer högre upp i hierarkin. Harvard Business Review har tagit fram en rad…

Läs mer

Wihlborgs hyr ut till Exakta i Malmö

Wihlborgs har tecknat ett tolvårigt hyresavtal med Exakta om 10 700 kvm produktionsyta och 4 000 kvm kontor i Norra Hamnen i Malmö. Exakta är idag…

Läs mer

Ökat intresse för förvaltaryrket

FU har under våren 2018 ställt enkätfrågor till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan som erbjuder fastighetsubildningar till hösten. Enkäten visar att antalet ansökningar till fastighetsförvaltare och teknisk…

Läs mer

Energi-och klimatrådgivare fördjupar råden

Landets kommunala energi- och klimatrådgivare går ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag…

Läs mer

Uppsalahems nya hyror klara

Uppsalahems hyresförhandlingar är avslutade och hyrorna justeras från 1 juli i olika nivåer beroende på bostadens standard och om fastigheten har individuell mätning av vatten…

Läs mer

Castellum satsar på solceller i Malmö

I samarbete med E.ON installerar Castellum Malmös tredje största solcellsanläggning på 2400 kvm på fastigheten Gulsippan som ligger i området Valdemarsro.

Läs mer

Vanligaste lögnerna i ett CV

Har du förstärkt dina erfarenheter i ett CV? Då är du inte ensam, visar en ny rapport från Global Talent Competitiveness Index som publiceras av tidningen Civilekonomen.

Läs mer

Rikshem tar emot 156 sommarjobbare

I sommar får 156 ungdomar boende i Rikshems bostadsområden en försmak på arbetsmarknaden sedan de fått sommarjobb hos fastighetsbolaget.

Läs mer

Nej till statsstöd för energisparåtgärder

Konkurrensverket delar Energisparlånutredningens bedömning att ett införande av statliga energisparlån för energieffektiviseringsåtgärder inte är motiverat.

Läs mer

Utvärdering av storskalig geoenergi

I det internationella projektet IEA HPT Annex 52 genomförs långtidsmätning av prestanda hos stora geoenergilösningar.

Läs mer