Branschutveckling

Partnertext från Aff

Vad gör vi i föreningen Aff Forum?

För att Aff-dokumentationen ska vara så bra som möjligt så arbetas det mycket med att förbättra och förändra dokumentationen, men hur går det till?

Läs mer

Så blir vi bättre på coworking

Rebecka Johnell på Newsec berättar om slutsatserna i hennes prisbelönade studie som undersöker hur svenska fastighetsägare kan lyckas med coworking.

Läs mer

Så överträffar Wallenstam kundernas förväntningar

Wallenstam har nyligen infört nya arbetssätt, rutiner och processer i sin förvaltning. Målet är att hela tiden överträffa kundernas förväntningar.

Läs mer

Ny studie av ekosystem för digitalisering

Du kan inte och bör inte göra allt själv. Det säger Olli Kytömäki på KTH som i sin doktorsavhandling har intervjuat de ansvariga för digitaliseringen i branschen.

Läs mer

Fabege vässar drift och underhåll

Fabege har delat upp sina fastighetstekniker i två olika lag så att de antingen jobbar med förebyggande underhåll eller felanmälan. Vinsten är bättre överblick, kortare avhjälpningstider, färre driftstopp och mindre stress.

Läs mer

Stena testar nära hem-leveranser

Stena Fastigheter testar nära hem-leveranser som ett led i att ge hyresgästerna bättre service.

Läs mer

Snart dags för nya nyckeltjänsten

I vår är det dags för lansering av fastighetsbranschens digitala nyckeltjänst Accessy.

Läs mer

Digitaliseringsledare fångar upp förbättringsbehov

Rikshem har inlett sin framtidsresa genom att göra om IT-avdelningen till en digitaliseringsavdelning och inrättat en digitaliseringsledare på alla andra avdelningar.

Läs mer

Lyckat med omvänt mentorskap på SSSB

Stockholms Studentbostäder (SSSB) vände på begreppen och lät studenter vara mentorer till fem av sina chefer i ett omvänt mentorskap.

Läs mer

Partnertext från Fastigo

Stockholms student-bostäder prisas för nytänk

Stockholms studentbostäders initiativ ”Det omvända mentorsprogrammet” vände upp och ner på hur ett mentorsprogram brukar se ut, vilket ledde till att de fick utmärkelse på internationell nivå.

Läs mer

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär