Hyresgäster

Gör plats för lek!

Så ser Göteborg till att att barnens rätt till lek och utveckling inte hamnar i kläm när bostadsområden förtätas.

Läs mer

Bättre modell för lokalförsörjning

Umeå kommun har tagit fram ett verktyg för bättre lokalförsörjning.

Läs mer

Kommunen som visar vägen

Örebro kommun har gått före inom fastighetsförvaltning.

Läs mer

Trygga hyresgäster vid renovering

Vilka förberedelser krävs inför en stamrenovering eller större ombyggnad?

Läs mer

Råd för hållbar renovering

Hur ska miljonprogrammet renoveras? Vi frågade fyra experter.

Läs mer

Äldreanpassa med finess

En smart strategi för att äldreanpassa lägenheter kan spara pengar och ge bättre resultat. Kolla råden och checklistan från experten.

Läs mer

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär