Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Partnertext från AktivBo

Gör AktivBos Hållbarhetsundersökning – jämför dig med andra

AktivBo har tagit fram Hållbarhetsundersökningen för att ge fastighetsbolag ett verktyg att samla in åsikter och trender kring hållbarhet – och kunna jämföra sina resultat med andra deltagande företag.


AktivBo tekniksatsar på nya tjänster

Proptechbolaget AktivBo gör en stor satsning på nya tjänster och ny teknik i sin undersöknings- och analysplattform. Vd Jon Svensson berättar om planerna.


Nöjda hyresgäster under pandemin

Trots ett turbulent 2020 är kundnöjdheten fortsatt hög hos landets hyresgäster. Det visar kundundersökningarna som genomfördes förra året tillsammans med AktivBo. 


Så jobbar en framgångsrik lokalförvaltare

Lokalförvaltning – vilka är framgångsfaktorerna? Lokalförvaltaren Marie Mikkelsen på Ernst Rosén svarade på frågan på ett webbinarium under Benchmark Event.


Kundkristaller till Sveriges bästa hyresvärdar

Nu har Sveriges hyresgäster sagt sitt och utsett hyresvärdarna som är bäst på service och kvalitet. Här kan du se alla årets vinnare av Kundkristallen.


Vilka blir Sveriges bästa hyresvärdar?

Nu är det klart vilka som gör upp om årets kundkristaller. Se alla nominerade!


Del 6 – Så gör du en kundmätning

EN FASTIGHETS DIGITALA RESA

AktivBo och Meta beskriver hur man fångar kundens upplevelse och preferenser genom kundmätningar.


Digitalt Benchmark Event öppet för alla

AktivBos utdelning av Kundkristallen 2021 ska ske under en digital Benchmark Event-vecka. Jon Svensson, vd på AktivBo, berättar att alla ska kunna se prisutdelningen och webbinarierna.


Partnertext från AktivBo

AktivBo Analytics + fastAPI ökar värdet för AB Karlskronahem

Som en del i att höja sitt NKI, och att kunna genomföra löpande och automatiska bostadsundersökningar, var AB Karlskronahem tidigt ute med att integrera AktivBo Analytics mot fastAPI.


Ris och ros för bolagens hantering av covid-19

Det är stora skillnader i hur bostads- och fastighetsbolagen har klarat av att hantera covid-19. Det visar en ny undersökning där AktivBo frågade hyresgästerna.


Partnertext från AktivBo

3 986 personliga samtal hos Hyresbostäder i Norrköping

På Hyresbostäder i Norrköping ligger det personliga mötet i fokus vid utdelningen av hyresgästenkäter, där svarsprocenten ökar för varje år. I vanliga fall går personalen själva och delar ut enkäterna men i år fick de tänka om på grund av rådande situation.


Partnertext från AktivBo

”Analytics är verktyget vi letat efter”

Västerås största hyresvärd Bostads AB Mimer jobbar med att integrera stora delar av sin personal i AktivBo Analytics för att uppnå en mer kontinuerlig målstyrning och snabbare åtgärdshantering. Gustav Hanstad, förvaltningschef på Mimer berättar mer.


Partnertext från AktivBo

Kostnadsfri bransch-undersökning om covid-19

För att få mer information om hur covid-19 har påverkat fastighetsbranschen och hur man har ställt om, bjuder AktivBo nu in till en kostnadsfri branschundersökning för både bostäder och lokaler.


Partnertext från AktivBo

Den personliga tryggheten ökar hos Botkyrkabyggen

Kundundersökningar utgör en viktig grund i Botkyrkabyggens förbättringsarbete. I resultatanalysen framgick tydligt att den personliga tryggheten är en prioriterad fråga för hyresgästerna.


AktivBo först med att certifiera sig för Fast API

Som ett led i satsningen på att förbättra den digitala kunddialogen och skapa ännu nöjdare hyresgäster är AktivBo som första externa företag certifierade för Fast API.


Sveriges hyresgäster får bättre service

Landets bostadshyresgäster är mer nöjda med sina hyresvärdars service och känner sig tryggare i dag än för tio år sedan visar AktivBos hyresgästundersökningar för 2019. Däremot får bolagens sämre betyg för sin information och möjligheterna att göra felanmälan.


Här är Sveriges bästa hyresvärdar

Sveriges bästa hyresvärdar utsedda av hyresgästerna fick på torsdagskvällen ta emot Kundkristaller på Benchmark Event.


De slåss om årets kundkristaller

Nu är det klart vilka som gör upp om årets kundkristaller. Se alla nominerade!


Partnertext från AktivBo

Köping Bostads AB ökar serviceindex igen

Med en kundfokuserad företagskultur och ett kontinuerligt förbättringsarbete har Köping Bostads AB ökat serviceindex varje år sedan man började mäta år 2014.


Partnertext från AktivBo

Referensgrupp för renare tvättstuga och trapphus

I en satsning på förbättrad städning av trapphus och tvättstugor initierar Växjöbostäder referensgrupper med hyresgästerna. Målet är bättre insyn i skötseln.


Partnertext från AktivBo

Willhem ökar igen!

En heldag i månaden samlas hela personalen på Willhem i respektive område för en gemensam kraftansträngning. Ett initiativ som bidragit starkt till ökade betyg i Nöjd kund-index.


Bolagen med bästa förvaltningen

Hemåt Fastigheter, Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Nordvestor Fastigheter stod som vinnare i den nionde upplagan av Branschindex Bostäder och Kontor.


Partnertext från AktivBo

Triglyfen utsågs till Bästa Nyproduktion

På senaste Benchmark Event prisades Svenska Bostäder tillsammans med entreprenören NCC för projektet Triglyfen, i kategorin Bästa Nyproduktion.


Partnertext från AktivBo

Kommunikation och tillgänglighet gav lyft

Med ett kundfokuserat arbetssätt och en kraftansträngning som engagerat hela personalen har Kumla Bostäder ökat serviceindex med 1,2 procentenheter.


Partnertext från AktivBo

Bättre beslutsunderlag genom förstudier

Kristinehamnsbostäder och Stiftelsen Aneby Bostäder använder sig av förstudier inför ny- och ombyggnader för att få nöjdare hyresgäster.


Partnertext från AktivBo

Heimstadens kundresa – mätning och förbättring

Heimstaden arbetar kontinuerligt med att skapa den optimala kundupplevelsen i varje kundkontakt.


Partnertext från AktivBo

Framgångskonceptet Gårdstensmodellen

Med en långsiktig helhetssatsning har Gårdstensbostäder hittat ett arbetssätt som ger resultat och blivit en ledstjärna för områden med likartade utmaningar.


Framgångsfaktorer för social hållbarhet

Vilka är framgångsfaktorerna när man jobbar med social hållbarhet? Frågan besvarades av Botkyrkabyggens vd när hon talade på Benchmark Event.


Här är Sveriges bästa hyresvärdar

Sveriges bästa hyresvärdar utsedda av hyresgästerna själva fick på torsdagskvällen ta emot Kundkristaller på Benchmark Event.


Nominerade till årets Kundkristaller

Nu är Kundkristall-nomineringarna klara inför årets Benchmark Event på Berns i Stockholm den 7 februari.


Partnertext från AktivBo

Så kan fler motverka segregation

På fyra orter har experimentverkstäder startats med målet att bryta socialt utanförskap.


Kom och lyssna på branschprofilerna

FRAMTIDENS FÖRVALTARE

Branschens mest spännande profiler vägleder dig på Förvaltarforums seminarium Framtidens Förvaltare. Se vilka du vill träffa!


Partnertext från AktivBo

Hög kundnöjdhet efter ombyggnad

HSB Stockholm jobbar kontinuerligt för att underlätta ombyggnadsprocessen. I den senaste enkäten gav hyresgästerna i Rinkeby HSB mycket goda betyg. 


Hur får du nöjdare hyresgäster?

FRAMTIDENS FÖRVALTARE

Vad är viktigast att fokusera på i arbetet med att få nöjdare kunder. Och hur prioriterar man rätt? Frida Kullh, konsultchef på AktivBo delar med sig av sina bästa tips på seminariet Framtidens Förvaltare.


Partnertext från AktivBo

Rätt åtgärder och rätt kommunikation

På bara ett år har Wermland Invest ökat kundnöjdheten markant. Resultatet visar på ökade betyg inom samtliga frågeområden.


Vinnare av bästa förvaltningskvalitet

Melin Förvaltnings AB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Tidaholms Bostads AB stod som vinnare i den åttonde upplagan av Branschindex Bostäder och Kontor. 


Partnertext från AktivBo

Satsning gav stort lyft i Fittja

I Botkyrkabyggens senaste hyresgästundersökning visar resultatet ett lyft på i stort sett alla frågeområden i bostadsområdet Fittja.


Partnertext från AktivBo

SFI-material ska sprida kunskap om att bo i hyresrätt

Flera allmännyttiga bolag i Sverige har gått samman och gemensamt tagit fram ett undervisningsmaterial till SFI (Svenska för invandrare).


Partnertext från AktivBo

Fem snabba tips för nöjdare hyresgäster

Vi får ofta frågan, ”vad är viktigast att tänka på för att få nöjdare hyresgäster”? Martin Gustafsson, projektledare på AktivBo listar fem framgångsfaktorer hos sina kunder.


Partnertext från AktivBo

Svenska och tyska bolag lär av varandra

AktivBo arrangerar studieresor till Sverige för tyska bolag och till Tyskland för svenska. Erfarenhetsutbytet är populärt.


Varför ska bolaget investera i egen fiber?

Mikael Dimadis (bilden) och Björn Schenholm Ristborg berättar om fördelarna med att Einar Mattsson äger sin egen IT-infrastruktur.


Här är vinnarna av Kundkristallen

Skövdebostäder vann två titlar när de bästa hyresvärdarna korades på AktivBos Benchmark Event. Årets hederskristall gick till Ernst Rosén.


Nöjda hyresgäster hos Stenungsundshem

Stenungsundshem får 86,3 procent serviceindex i den senaste Nöjd Kund-mätningen. Bland de 80 svenska bostadsföretag som låter enkätföretaget AktivBo mäta trivsel och nöjdhet placerar sig…


Partnertext från AktivBo

EHB samlar synpunkter inför ombyggnad

EHB undersöker vad hyresgästerna tycker om sitt boende inför en renovering. Resultatet tar de sedan med sig i planeringen.


Partnertext från AktivBo

Bostaden i Umeå satsar på bra kunddialog

Bostaden i Umeå lägger stor vikt vid närhet till kunden och tillgång till service. Med sina 15 700 lägenheter krävs bra kommunikation och rutiner.


Partnertext från AktivBo

Delat ansvar skapar engagemang

Hyresbostäder i Norrköping AB har i området Ljura testat metoden att låta hyresgästerna själva signera att tvättstugan är städad efter avslutat tvättpass. Resultatet blev en ökning av Serviceindex med hela 13,4 procentenheter.  


Partnertext från AktivBo

Åtgärdsdagar varje månad hos Willhem     

Med hjälp av månadsvisa NKI-dagar väljer Willhem att fokusera på utvalda åtgärder ute i områdena.


Partnertext från AktivBo

Sandvikenhus hyresgäster går i boskola

Sandvikenhus har en uppskattad informationskanal för frågor som berör alla rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.


”Vi tycker att Förvaltarforum behövs”

Tillsammans kan vi sätta fokus på förvaltningen. Det säger Jon Svensson, vd på AktivBo, som nyligen blivit branschpartner till Förvaltarforum.


Partnertext från AktivBo

Botkyrkabyggen satsar på belysning för ökad trygghet

Under ett års tid har Botkyrkabyggen förbättrat belysningen i samtliga områden. Det gav resultat. Totalt ökade nöjd kund-index med 3,9 procentenheter på frågan om vad hyresgästerna tycker om belysningen.


Hyresvärdarna med bästa förvaltningen

Anders Bodin Fastigheter, Botrygg AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening stod som vinnare av Branschindex 2017.


Sopkassun och bättre info går hem i Hjulsta

Einar Mattsson arbetar oförtrutet med att lyfta sitt bostadsområde i Hjulsta som man tog över för snart tio år sedan.
– Hyresgästerna märker att vi är långsiktiga och uthålliga.


Här är alla nominerade till Kundkristallen

Den 9 februari delas fastighetsbranschens pris Kundkristallen – Benchmark Event ut.


Trygghet och snabb respons Melins framgångsfaktorer

Bästa förvaltningskvaliteten för tredje gången.


Därför gillar hyresgästerna SKB

Förvaltningschef Claes Göthman avslöjar företagets framgångsfaktorer.


Här är bolagen med bäst förvaltningskvalitet

SKB tog hem priset för större bostadsvärdar för sjätte året i rad.


Sveriges bästa förvaltare

Fastighetsbolagen Botrygg i Linköping och Norrköping, Roslagsbostäder i Norrtälje kommun och Stockholms Kooperativa Bostadsförening är nominerade till utmärkelsen landets bästa fastighetsförvaltare i klassen ”över 2 000…


Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega