Artiklar skrivna av Mats CatoBättre sortering fastighetsnära

Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

Läs mer