Hans Juhlin blir direktör för samhällsbyggnadsförvaltningen i Lund

Hans Juhlin får uppdraget att leda Lunds nya samhällsbyggnadsförvaltning. Att fortsätta ge en god service och skapa möjligheter för Lundabor och företag i kommunen står i fokus när han tillträder tjänsten som förvaltningsdirektör den 1 januari 2025.

I februari 2020 tillträdde Hans Juhlin tjänsten som stadsbyggnadsdirektör för Lunds kommun, efter att ha varit chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona. Drygt fyra år senare, den 19 juni 2024, utsåg kommunstyrelsen honom till direktör för Lunds nya samhällsbyggnadsförvaltning som träder i kraft vid årsskiftet.

– Lund är en expansiv och på många sätt fantastisk kommun att arbeta i. Här finns så enormt mycket kunskap och möjligheter, men också höga förväntningar på att vi som kommun möjliggör den tillväxt som krävs för att ta oss an de utmaningar vi står inför. Att få leda det arbetet tycker jag ska bli väldigt spännande, säger han.

En förvaltning under fyra nämnder
Den 1 januari 2025 bildas en ny samlad samhällsbyggnadsförvaltning som består av tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Den nya förvaltningen kommer att verka under fyra olika nämnder, som alltså inte slås ihop: miljönämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Hans Juhlin tror att förändringen kommer att skapa nya möjligheter att förbättra kommunens service gentemot medborgare och företag i kommunen, och även öka genomslagskraften för politiska beslut.

– Vi kommer att fortsätta utveckla det vi redan har skapat genom en gemensam samhällsbyggnadsprocess. Det handlar om att bygga en gemensam kultur där vi är lösningsfokuserade, är öppna för dialog och hela tiden förbättrar vår service. Att delta i detta arbete tillsammans med alla skickliga chefer och medarbetare är något jag verkligen ser fram emot.

Nycklar till en effektiv organisation
Christoffer Nilsson, kommundirektör, ser den nya samhällsbyggnadsförvaltningen och Hans Juhlins kommande roll som nycklar i det pågående arbetet med att skapa en effektiv och funktionell tjänsteorganisation.

– Nu får vi lite kortare beslutsvägar, en gemensam målbild och tydligare roller och mandat för vad vi ska leverera. Jag är övertygad om att Hans kommer att göra ett fantastiskt jobb i den nya förvaltningen och ser fram emot att vara med och bygga den tillsammans, säger han.

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, är nöjd med beslutet.

– Hans Juhlin har under sin tid som stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun visat att han har ett positivt och framåtblickande ledarskap och är en person som brinner för att förlösa Lunds stora potential. Det är styrkor som kommer vara extra viktiga i den nya samlade samhällsbyggandsförvaltningen, säger han.

Källa: Lunds Kommun

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega