HSB Göteborg tecknar elhandelsavtal med Vattenfall om förnybar el

HSB Göteborg har slutit ett unikt elhandelsavtal med Vattenfall om leverans av förnybar ursprungsmärkt vattenkraft till bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Göteborg.

Under de senaste åren har elmarknaden varit allt annat än förutsägbar, med utmaningar såsom geopolitiska spänningar, kraftigt ökande bränslepriser och tekniska begränsningar i elöverföringen. Det har haft en stor påverkan på elpriset, som varierat kraftigt, inte minst för bostadsrättsföreningar.

Syftet med det nya gemensamma elhandelsavtalet med Vattenfall är att erbjuda de nästan 360 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Göteborg förnybar och ursprungsmärkt el till ett konkurrenskraftigt pris – samtidigt som det ger en ökad stabilitet på en oförutsägbar marknad.

– Vattenfall är en trygg partner som HSB har ett stort förtroende för. Det känns väldigt bra att nu kunna erbjuda föreningar som är medlemmar i HSB Göteborg ett attraktivt avtal som levererar förnybar ursprungsmärkt el, samtidigt som det ger dem de absolut bästa förutsättningarna för att säkra ett konkurrenskraftigt pris, säger Marianne Wadefalk, chef administrativ förvaltning på HSB Göteborg.

Elhandelsavtalet börjar gälla den 1 juli 2024 och omfattar förnybar ursprungsmärkt vattenkraft som är miljödeklarerad enligt Environmental Product Declaration (EPD). El som är deklarerad med EPD beskriver miljöeffekten av elproduktionen genom hela livscykeln.

– HSB Göteborg har höga krav på miljö och hållbarhet genom hela livscykeln. Genom att välja el producerad med EPD får HSB Göteborg överblick och total transparens i sitt klimatavtryck per kilowattimme, säger Jens Bäcker, chef för fastighetssegmentet inom Vattenfall Försäljning.

Det nya avtalet möjliggör en prissäkring av det nordiska systempriset och prisområde SE3, tillsammans eller var för sig, beroende vad som är mest fördelaktigt.

Källa: HSB

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega