Nivika tecknar 20-årigt avtal av snabbladdare med IONITY

Nivika har tecknat en 20-årigt arrendeavtal med IONITY om 24 snabbladdare i Värnamo. Laddningsstationen kommer initialt att utrustas med 16 snabbladdare för att byggas ut till full drift inom några år.

Nivika avser också att bygga en stationsbyggnad intill laddstationerna vilket då blir en renodlad elmack. Elmacken, bestående av IONITYs laddstationer och tillhörande stationsbyggnad, kommer att etableras utmed E4:an på Bredasten i Värnamo, intill Nivikas nya Huvudkontor. Diskussion med operatör för stationsbyggnaden är inledd.

– För att snabba på övergången till ett mer hållbart sätt att leva, samarbetar vi med olika branscher. Samarbetet med IONITY innebär att vi tillsammans bidrar till att accelerera utbyggnaden av det svenska nätverket av snabbladdare. Att kunna ladda enkelt, med el från fossilfria och förnybara källor, är en förutsättning för framtida hållbara transporter och hållbart resande, säger Niclas Bergman, VD för Nivika.

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter.  Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till cirka 11 Mdkr där hyresvärdet till 70 % utgörs av kommersiella fastigheter och till 30 % av bostäder. Cirka 90 % av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter.

Källa: Nivika

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega