Sponsrad artikel från Fastighetsklimat

En hållbar investering för säkra och effektiva värmesystem

Problemet med vattenburna värmesystem med fjärrvärme eller värmepump är att de har en för kort livslängd. Det beror bland annat på att det bildas smuts och avlagringar, så kallad magnetit, i ett vattenburet värmesystem. Magnetiten minskar värmeöverföringen i en värmeväxlare och sätter igen cirkulationspumpar, ventiler och rörsystem. Detta säger Peter på Fastighetsklimat som har jobbat som teknisk utredare av värmesystem i över trettio år.

Peter Fastighetsklimat

Hur löser man då problematiken?
Fastighetsklimat har en teknisk lösning som innebär att man har en kontinuerlig rengöring av vattenburna värmesystem med fjärrvärme eller värmepump. Produkten finns i tre storlekar och den går även att installera på köldbärarsystem som innehåller vatten, glykol eller bioetanol. Fastighetsklimats kunder är statliga, kommunala och privata fastighetsägare och dessa kunder har oftast ramavtal. Har man ramavtal så dimensionerar Fastighetsklimat installationen tillsammans med det företaget man har ramavtal med samt instruerar hur produkterna ska installeras. Man kan även köpa produkterna direkt från Fastighetsklimat om man har egna installatörer i verksamheten.

Vad tjänar man på att ha rena värmesystem?
Genom att ha rena värmesystem så har man rena värmeväxlare och det innebär att man kan sänka värmekurvorna. En tumregel är att om man sänker framledningstemperaturen med tre grader så ger det en sänkning med en grad av inomhustemperaturen. Det i sin tur ger en minskad energiförbrukning på cirka fem procent på årsbasis. En ren värmeväxlare innebär också att man kan sänka hastigheten på cirkulationspumpen för värmesystemet och då får man en bättre avkylning ute i systemet. Med andra ord så ger ett rent värmesystem en ökad säkerhet och energieffektivitet samt en ökad hållbarhet på de investeringar som man har gjort i ett värmesystem!

Läs mer på www.fastighetsklimat.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega