WSP och Homepal i samarbete för visualisering av fastighetsdata

WSP lanserar nu tjänsten DeDU Insights i samarbete med Homepal. Det innebär en förstärkning av fastighetsinformationen i WSPs programvara DeDU med överskådliga, visuella dashboards från Homepal.

DeDU är ett heltäckande tekniskt fastighetssystem som stöttar fastighetsägare med en ökad effektivitet, bättre kontroll och säkrare prioriteringar samtidigt som hållbarhetsarbetet drivs i rätt riktning. Med DeDU Insights vill WSP och Homepal förenkla fastighetskunders möjlighet att tillgodogöra sig informationen, göra analyser och dra korrekta slutsatser av sin data.

– Digitala verktyg är idag ett absolut minimum för fastighetsägare som vill vara konkurrenskraftiga på marknaden. Vi som mjukvaruleverantör måste erbjuda intuitiva verktyg som stöttar våra kunder i att möta kraven på effektivitet, hållbarhet och säkerhet i dagens snabbt föränderliga fastighetsbransch. Samarbetet med Homepal innebär en kraftfull förbättring för våra kunder, säger Håkan Sahlberg, gruppchef på WSP.

I programvaran kan kunder exempelvis söka svar på:

  • Vilka fastigheter förbrukar mest energi per kvm?
  • Vilken typ av fel är vanligast i mina fastigheter?
  • Håller våra inhyrda driftentreprenörer sina avtalade inställningstider?

– Vi är glada över att samarbeta med WSP och deras produkt DeDU för att tillsammans skapa ett ännu mer värdefullt erbjudande för våra gemensamma kunder. Med DeDU Insights kommer kunder kunna gå från magkänsla till att fatta välgrundade beslut om sin fastighetsförvaltning baserat på data, säger Rasmus Persson, VD på Homepal.

Källa: WSP

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega