Rutger Arnhult ny VD i Corem

Styrelsen i Corem har utsett Rutger Arnhult till verkställande direktör för bolaget med tillträde den 16 juni 2023. Rutger efterträder Eva Landén som kommer att anta rollen som vice VD. Corems kärnaffär har utvecklats stabilt under det senaste året genom fortsatt aktivitet i förvaltnings- och uthyrningsverksamheten. Samtidigt har avyttringar och skuldamortering prioriterats i syfte att stärka balansräkningen med fokus på att säkra långsiktigt uthållig finansiering. Rutger Arnhults utnämning till VD återspeglar ett fortsatt fokus på att stärka balansräkningen genom fortsatta avyttringar som möjliggör minskad skuldsättning.

”Corem har framgångsrikt navigerat genom svåra marknadsförhållanden under det senaste året genom avyttringar och skuldamortering som möjliggjort stärkt balansräkning samtidigt som bolaget upprätthållit en fortsatt stabil kärnaffär. Rutger Arnhults uppdrag är att fortsätta prioritera insatser för att möjliggöra långsiktigt uthållig finansiering och samtidigt stärka bolagets kommersiella fokus. Genom hans branschkännedom och affärssinne skapas en ännu starkare ledning som är väl lämpad för att positionera Corem för framtiden”, säger Patrik Essehorn, styrelseordförande för Corem.

”Jag har ett långsiktigt åtagande till Corem och ser fram emot att tillträda i VD-rollen och förstärka bolagets position som en ledande aktör inom kommersiella fastigheter. Mitt fulla fokus kommer vara att säkerställa att Corem är väl positionerat för att fortsätta hantera utmanande marknadsförhållanden och tillvarata möjligheter i takt med att marknadsförutsättningarna förbättras”, säger Rutger Arnhult, tillträdande VD för Corem.

Källa: Corem

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega