Ny operativ chef hos Lexium Service Management

Johan Lundmark tillträdde 1/12 som Operativ Chef för Lexiums driftorganisation, som dagligen levererar kundanpassade FM-tjänster för Lexiums befintliga kunder och som nu lägger allt fokus på befintliga kunders behov/avtal och vidareutvecklingen av dessa.

Försäljningsorganisationen lämnar framåt över nya kunder under implementeringsfasen för att fokusera kraft och tid på fortsatt nykundsbearbetning, för att möjliggöra tillväxt.

“Vår verksamhet kan nästan sägas stärks i en lågkonjunktur, då många väljer att se över kostnader och lösningar. Vårt digitaliseringsarbete ger oss nu kostnadsfördelar.

I den tillväxtresa som Lexium befinner sig i behöver vi renodla och vidareutveckla den operativa organisationen för att motsvara kunders framtida förväntningar, där digitala lösningar efterfrågas men som alltid förväntas en personlig, hög servicenivå i grunden.

Denna strategiska förändring ger en bättre övergripande sammansättning av vårt kund- och tjänsteerbjudande till fördel för såväl befintliga som potentiella / önskade kunder.

En alltmer digitaliserad värld ställer nya krav från såväl kunder med egen personal som för våra egna medarbetare, specialister och leverantörer. Vi ska säkerställa att Lexium fortsätter utvecklas som en av de ledande aktörerna inom både IFM (intregrerad Faciltiy Management) och FM (Facility Management) i såväl Sverige som inom Norden.”

“Att Johan tar huvudansvaret för vår operativa organisation känns mycket tryggt då han har över 25 års erfarenhet som chef inom FM-branschen. Johan har närmast varit Affärsenhetschef Integrerad Facility Management – Industri på Lexium.”

  • Kommenterar Niclas Brodin, VD, Lexium Service Management AB
  • Kommenterar Johan Lundmark, Operativ Chef, Lexium Service Management AB

“Lexium fortsätter tillväxten inom industrisektorn och tar nya steg in i en mycket spännande tid av förändringar där marknadens ögon och öron blivit mycket mer nyfikna, väldigt mycket mer uppmärksamma och otroligt mycket mer medvetna om vikten av att skapa systematiserad kontroll över sina fastighetsrelaterade tjänster samt att optimera kostnadsutvecklingen

Att i denna tid av förändringar och möjligheter få förmånen att leda och vidareutveckla Lexiums operativa verksamhet ser jag som en fantastisk utmaning och ynnest.”

Källa: Lexium

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega