Fastighets AB Väderholmen satsar på energieffektivisering

Enstar AB har tecknat avtal med Fastighets AB Väderholmen gällande en Energientreprenad som ska utföras på fastigheten Elektra 12. Projektet startar december 2022 och beräknas vara klart i oktober 2023. Fastigheten kommer efter Energientreprenadens genomförande att ligga under gränsvärdet för hållbara byggnader enligt EUs Taxonomi.

Fastighets AB Väderholmen utvecklar och förvaltar fastigheter i Storstockholm bland annat kontorsfastigheter och hyresbostäder. Elektra 12 är beläget i Västberga och är en fastighet på 31 500 m2 med kontor och lättindustri.

Energientreprenaden består av byte av ventilationsaggregat samt byte av frånluftsfläktar till energieffektiva aggregat och fläktar. Baslastvärmepumpar kommer även att installeras för produktion av kyla och värme när det finns överlappande kyl- och värmebehov.

”Vi är mycket glada över att Väderholmen gett oss förtroendet att implementera det energisystem som våra energiingenjörer utvecklat under det senaste året. Energiprojektet handlar i huvudsak om att minska värmeförlusterna från byggnaden genom förbättrad värmeåtervinningen samt att nyttja synergier mellan värme- och kylbehov. Energiprojektet sänker både el- och fjärrvärmeanvändningen vilket känns helt rätt i en tid med höga och osäkra energipriser, säger Anders Nykvist, Affärsutvecklare, Enstar AB”

Total besparing av köpt energi uppgår till ca 1 900 MWh per år, och innebär en halvering av mängden köpt energi.

Källa: Enstar

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega