Sveafastigheter tillsätter vice VD

Sveafastigheter fortsätter växa. För att hantera den större organisationen, bredare projektportföljen och fler färdigställda projekt i den egna förvaltningen tillsätts Görel Hällqvist som vice vd. Görel har en bred erfarenhet och djup kunskap av att driva projekt från idé till färdigställt hus och är en av nyckelspelarna i Sveafastigheters framåtlutande hållbarhetsarbete. 

Sveafastigheter grundades 2014 och verkar i Mälardalen. I dag har Sveafastigheter 1 374 färdigställda lägenheter, 1 541 under produktion och cirka 5 000 i tidigt skede. Nu internrekryteras Görel Hällqvist som vice vd till den växande organisationen. 

Källa: Sveafastigheter

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega