AMF Fastigheter inleder samarbete med Prodikt för att växla upp arbetet med klimatberäkningar

AMF Fastigheter har tecknat ett avtal med Carbonzero AB om den digitala hållbarhetsplattformen Prodikt. Med hjälp av plattformen kommer AMF Fastigheter att kunna göra mer precisa beräkningar av klimatavtrycket för sina byggprojekt. Därmed tar bolaget ytterligare ett steg framåt för att kunna nå sina högt ställda klimatmål.

AMF Fastigheter anslöt sig 2019 till initiativet Science Based Targets och har satt skarpa klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Bland annat tas sedan två år tillbaka klimatkalkyler fram tidigt i byggprojekten för att synliggöra hur olika val påverkar utsläppet av växthusgaser och klimatdeklarationer görs också vid projektens slut. Samarbetet med Prodikt kommer att accelerera och kvalitetssäkra bolagets arbete med klimatberäkningar och att minska utsläppen.

– Det är samarbeten som det här som hjälper oss att uppnå våra klimatmål. Vi vet att våra lokalanpassningar står för den största delen av våra utsläpp. Genom att förbättra vårt sätt att göra klimatkalkyler får vi en tydligare bild av vilken påverkan olika val i byggprocessen har på klimatet. Det hjälper oss att fatta medvetna beslut och i slutändan uppnå våra klimatmålsäger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter. 

Genom nyttjandet av databaserad hållbarhetsinformation ned på produktnivå möjliggör plattformen en precis beräkning av klimatavtrycket för enskilda materialval – och hela byggprojekt.

AMF Fastigheter kommer att använda verktyget för att beräkna klimatavtrycket i byggprojekten och vid lokalanpassningar. Förhoppningen är också att genom en nära dialog med hyresgästerna synliggöra klimatavtrycket för olika materialval och beslut vid lokalanpassningar för att i slutändan också minska utsläppen av växthusgaser.

– Det är fantastiskt spännande att få arbeta metodiskt med en framåtlutad fastighetsutvecklare som AMF Fastigheter. Det utökade samarbetet ligger helt i linje med vår strategi att bistå byggherrar och fastighetsutvecklare med att i sina projekt göra resurseffektiva, pedagogiska och kvalitetssäkrade hållbarhetsberäkningar. Det är först då vi kommer kunna möjliggöra optimeringar av olika val samt engagera alla aktörerna i renoveringsprocessen, säger Rasmus Ekberg, vd och medgrundare, Prodikt.

Källa: AMF Fastigheter

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega