Uppnå samma funktion med mindre material

Många produkter tillverkas med en bestämd livslängd och sedan köper vi nytt. Men om företag kan tjäna pengar på uthyrning och reparation snarare än nytillverkning kan vi i framtiden leva mer resurseffektivt. Funktionsförsäljning heter affärsmodellen.

När jag och min man köpte hus och flyttade in så ställde vi TVn på en hundra år gammal stol för att den råkade finnas till hands. Det hände fler än en gång att besökare frågade om vi inte skulle köpa en ”TV-bänk”, och några blev nästan upprörda över arrangemanget.

Jag hade svårt att förstå varför, syftet med att TVn skulle komma upp från golvet var ju uppfyllt så vad var problemet? Jag fokuserade på funktionen och de andra på produkten.

Det linjära systemet bygger på produkter
Vi människor har ibland svårt att se förbi invanda föreställningar om hur saker ska göras och lyckas därför inte tänka nytt. Där har vi en hel del att lära av barnen som ofta på ett mycket friare sätt fokuserar på vad de faktiskt vill uppnå, och inte är styrda av hur man brukar göra, för det vet de inte ännu.

Under lång tid har vi också vant oss vid att det är produkter och prylar som skall tillfredsställa våra behov och att vi själv skall äga dessa prylar.

Men det leder ofta till att vi äger saker som används mycket sällan och eftersom vi inte har kunskap för att laga våra produkter så kasseras hela prylen även om bara en liten del är trasig.

Sedan köper vi nytt och producerar avfall som är svårt att bli av med och kräver energi och genererar utsläpp.

Funktionsförsäljning
Funktionsförsäljning (på engelska ”as a service”) är en affärsmodell där det som säljs är ett visst resultat. Säljaren bestämmer hur detta resultat skall uppnås, det vill säga vilken utrustning eller arbetsinsatser som krävs för att leverera funktionen under avtalsperioden.

När säljaren inte tjänar pengar på att sälja så många produkter som möjligt så skapas plötsligt incitament för att hushålla med material, skapa utrustning med lång livslängd och möjliggöra att många brukare kan dela på samma produkt – precis det som leder till en cirkulär ekonomi.

Exempel: ljus
Ett bra exempel på funktionsförsäljning är att sälja tjänsten ljus i stället för produkten lampa. Köparen anger vilken verksamhet som skall bedrivas i lokalerna och hur ljuset ska kunna anpassas. Säljaren installerar all den utrustning (armaturer etcetera) som behövs.

När en lampa går sönder byter säljaren ut den, och kan ta hem den trasiga lampan och ersätta bara de komponenter som är trasiga och därmed behövs mycket mindre material och mindre energi för produktion.

Att hyra lagertruckar har också blivit populärt. I stället för att binda onödigt mycket kapital i en köpt truck som minskar i värde, kan gå sönder och ska underhållas så kan man hyra till fast månadskostnad, ständigt ha servade fordon och uppgradera till nya modeller när behoven ändras.

Andra exempel på funktionsförsäljning kan vara:

  • sälja funktionen hela och rena golv i stället för produkten golvmaterial. Köparen får ett passande golvmaterial som dessutom hålls rent och helt.
  • funktioner som värme och kyla i stället för produkterna värmeväxlare eller solpaneler
  • sälja funktionen transportkapacitet i stället för produkten fordon

Digitaliseringen bidrar
Digitala system har möjlighet att underlätta funktionsbaserade lösningar. Genom digitaliseringen är det möjligt att utrusta installerade system med sensorer som ger information om hur produkterna mår och när det är dags för service eller utbyte.

För exemplet med tjänsten ljus så kan säljaren montera sensorer som samlar in information om ljusutbyte och notera när något inte fungerar eller är på väg att gå sönder så att armaturen kan bytas innan det blir problem. På så sätt får kunden inte bara en likvärdig funktion som om de ägt lamporna själva, utan till och med bättre, eftersom de inte behöver vänta på att något går sönder och sedan köpa nytt utan funktionen upprätthålls konstant.

Blir det dessutom billigare för säljaren att reparera än att producera nytt så kan priset sänkas och köparen får ut ett större värde för lägre kostnad. Det är därför som funktionsförsäljningen har en sådan ekonomisk potential.

Anpassa affären
Övergången till att köpa och sälja tjänst i stället för produkter är inte helt enkel. Säljaren måste kanske skapa utrymmen och logistiklösningar för att utföra reparationer, anställa ny kompetens och övertyga banken om att få lån utan att ha stora lager av produkter i säkerhet.

Som köpare måste du fundera igenom dina behov och bestämma dig för om du är nöjd med att säljaren bestämmer utseende på produkterna som installeras. Kontrakten kan vara komplexa att skriva och följa upp när en funktion ska beskrivas, och med tiden utvärderas.

Det kan krävas nya typer av ekonomiska kalkyler för att bedöma lönsamheten, och säljaren kan behöva tillgång till dina lokaler för att utföra service och underhåll. Men det är en lärprocess som är i full gång idag i samhället och om du funderar kreativt kanske du ser vilka produkter som det är skönt att slippa äga?

Min tv-bänk
Hur gick det då med min ”TV-bänk”? Jo, efter 12 år i huset så står TVn inte längre på en stol. Jag utvärderade funktionen och kom fram till att stolen var för låg och för ostadig. I stället hittade jag ett gammalt arkivskåp på vinden som jag målade om. Det passar perfekt och har dessutom lådor och hyllor för digitalbox, receiver och DVD-skivor och bidrar genom återbruk till det cirkulära samhället.

Anna Joelsson
Hållbarhetschef Buildings, Sweco
Doktor i hållbara byggnader och expert på klimatstrategier.
Uppskattad föreläsare, workshopledare och rådgivare åt bygg-och fastighetsbranschen

Tips för att lära mer om funktionsförsäljning

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega