Utmaningarna för Mattias – ny vd för Stockholms Studentbostäder

 

Som ny VD för Stockholms Studentbostäder (SSSB) har Mattias Carrass flera utmaningar att ta sig an: Det behövs byggas många fler studentbostäder och kundgruppen är teknikkunnig och har förväntningar på bolagets digitaliseringsprocess.

Mattias Carrass axlade VD-rollen i juni, i ett skede när Stockholms studentbostäder har flera byggprojekt på gång. På Lappkärrsberget är bygget av totalt 800 bostäder en bra bit på väg, bygget av 166 bostäder i Björkhagen är i slutfasen och det finns antagna detaljplaner vid Forum på Körsbärsvägen och Rio på Gärdet. Samtidigt är utmaningen att det behövs många fler studentbostäder i rätt lägen – i en tid där både mark- och byggpriser är höga:

– Vi vill bygga i de av studenterna efterfrågade lägena nära campus, och det är inte enkelt att lösa för det är brist på mark. Därför får vi jobba mycket med förädling av befintliga byggnader och förtäta på egen mark, genom att till exempel att bygga bostäder på parkeringsplatser.

Vilken nytta har du av tidigare erfarenheter i den här rollen?
– Jag har en bred bakgrund och har jobbat med många olika saker inom infrastruktur, bygg och fastigheter – både privat och kommunalt. Dels har jag jobbat på SSSB tidigare, som chef för projekt- och teknikavdelningen. Som bygglovschef på Stockholms stad sysslade jag bland annat med digitaliseringsprocesser och verksamhetsutveckling. Dessutom har jag jobbat med inköp och upphandlingar och har en bred förståelse för affärer och affärsmässighet.

Varför valde du fastighetsbranschen?
– Jag har alltid gillat fastigheter och utveckling. Att bygga nytt och förvalta det befintliga liksom den långsiktiga relationen med hyresgäster – det är en rolig och intressant kombination.

Vad var det som lockade med just SSSB?
– Dels kände jag personer som jobbade här och tyckte att uppdraget som SSSB har var tilltalande. När de 2015 behövde en affärs- och verksamhetsutvecklingsansvarig sökte jag tjänsten och fick den och upplevde att det var en otroligt bra arbetsplats. Dels var arbetsuppgifterna spännande men jag gillade hela företagskulturen med sitt engagemang för att uppfylla sitt uppdrag att skapa attraktiva hem och miljöer för dagens och morgondagens studenter. Det finns en stark stolthet här i det man gör.

Vad skiljer SSSB från dina andra arbetsplatser?
– En stor skillnad är närheten till kunderna; hyresgästerna. Vi är en stiftelse som grundades 1958 av Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). Detta innebär att våra kunder sitter med i styrelsen, vilket gör att vi har bra koll på vår målgrupp och vad de vill ha. Vi samarbetar kring olika beslut för att få förankring och det är en unik styrka i vårt arbete, att skapa attraktiva hem och miljöer.

Vad innebär din nuvarande roll som VD?
– Det är en väldigt bred roll, vilket jag tycker är både roligt och utmanande. Dels har vi en gedigen affärsplan där jag ansvarar för leveransen. Vi har många projekt på gång, dels behöver vi bygga nytt men också förädla de bostäder vi har genom att bygga om och bygga till. Trygga och inbjudande utemiljöer är också en viktig fråga som vi jobbar med och behöver utveckla. Det löpande förvaltningsarbetet ingår också i min roll och eftersom vi har en omsättning på 50 procent blir det blir ett stort slitage.

Vilka frågor känns angelägna?
– Hållbarhetsfrågor är viktiga både för oss och studenterna, liksom digitaliseringsresan som vi är mitt uppe i. Vi har tagit stora kliv, men har mycket kvar att göra. Vår kundgrupp ligger i framkant när det gäller teknik och det är en utmaning att hänga med i deras tempo. Samtidigt är det ju det som är det roliga!

Vad ser du för fler utmaningar framöver?
– Inflationen, räntorna och byggpriserna som påverkar hela branschen. Vi behöver underhålla våra fastigheter och kunna bygga det som efterfrågas – att skapa fler studentbostäder är jätteviktigt.

Hur kommer studentbostäder utformas i framtiden?
– Vi har ett stort bestånd av traditionellt korridorsboende och enligt våra undersökningar är det inte så våra studenter vill bo i framtiden. Många vill ha egen lägenhet, men efterlyser också sociala umgängesytor med andra studenter. För oss är det viktigt att erbjuda en variation av bostäder, från traditionellt korridorsboende till nybyggda lägenheter, för att möta kundernas efterfrågan. Nyligen invigde vi 166 studentlägenheter i Björkhagen där lägenheterna har två zoner, privat och en social zon. Utformningen bygger på en rapport som vi tog fram tillsammans med White arkitekter, Studentbostadsföretagen och 2 000 studenter. Det vi skapat är en flerfunktionell bostad med en privat del längst in med sovrum men där kök och vardagsrum är öppna och kan vara en del av den gemensamma loftbalkongen.

Har du någon hjärtefråga gällande studentbostäder?
– En annan viktig fråga som jag brinner för är att minska den psykiska ohälsan bland studenter. På Lappis har vi exempelvis byggt utegym och padelbanor men också andra samlingsplatser. Vi sponsrar områdesföreningar och arrangerar konserter och har husvärdar som är väldigt aktiva och är ute och träffar studenterna. Vi som fastighetsägare har en viktig roll här, genom att skapa miljöer och andra förutsättningar som främjar hälsan och måendet.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Mattias Carrass

Titel: VD för Stockholms Studentbostäder (SSSB)
Ålder: 44 år
Uppväxt: I Västerås
Bor: I Nacka
Familj: Gift med Jenny och tillsammans har de döttrarna Andrea 15, Rebecka 12 och Filippa 5, liksom hunden Zoe
Yrkeserfarenhet: Bygglovschef på Stockholm stad, projekt- och teknikchef på SSSB, chef på Grontmij, projektledare inom anläggning på Sweco.
Utbildning: Högskoleingenjör inom bygg på Mälardalens högskola
Fritidsintressen: Gillar att resa och spela padel, är också aktiv i barnens idrotter som tränare och lagledare i fotboll.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega