Partnertext från Schneider Electric

Schneider Electric lanserar ramverk för minskade CO2-utsläpp


Schneider Electric samverkar med World Economic Forum och lanserar ramverk för att öka antalet investeringar som kan minska koldioxidutsläppen från byggnader och därmed reducera fastigheters miljöpåverkan.

Schneider Electric lanserar ramverket Net-Zero Carbon Cities Building Value Framework tillsammans med World Economic Forum.

Syftet med ramverket är att förändra värderingen av investeringar i koldioxidminskning från att vara rent finansiella till att även beakta sociala och miljömässiga aspekter samt prestandafördelar.

Fler än 40 experter från flera branscher däribland fastighets-, finans- och techbranschen samt stadsförvaltning stödde bildandet av ramverket, som går att tillämpa när som helst under en byggnads livscykel, från uppförandet av nya byggnader till modernisering av befintliga byggnader.

Operativ checklista
Ramverket tillämpas med hjälp av en operativ checklista som identifierar relevanta investeringsalternativ för alla stadier av investeringsplaneringen och på så sätt kan hjälpta till att minska koldioxidanvändningen.

– Att minska koldioxidutsläppen från byggnader är ett viktigt steg mot en framtid med nettonollutsläpp, men när man fattar dagens investeringsbeslut förbiser man ofta detta, säger Jean-Pascal Tricoire, koncernchef och styrelseordförande, Schneider Electric.

Digital teknik möjliggör nettonoll
Building Value Framework utvecklades för att åskådliggöra de fördelar som följer av att integrera icke-finansiella värden i investeringsbesluten, samtidigt som man utvärderar hur digital teknik kan möjliggöra övergången till nettonollutsläpp.

Ramverket är utformat för praktisk användning så att det kan utrusta beslutsfattare med relevant kunskap för att fatta snabbare, mer inkluderande och mer hållbara investeringsbeslut, fortsätter Jean-Pascal Tricoire .

Ramverket vill hjälpa företagsledare
Ramverket är en del av World Economic Forums bredare initiativ Net Zero Carbon Cities, som leds gemensamt av Jean-Pascal Tricoire, Schneider Electric, och Francesco Starace, CEO och General Manager för Enel Group.

Det syftar till att hjälpa ledare på nationell och lokal nivå att nå sina utsläppsmål så att koldioxidutsläppen från byggnader, energi och transporter kan minskas eller helt elimineras.

Bakgrund
Byggnader står för cirka 40 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

Även om det existerar ny teknik som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen inom byggnadssektorn är de största hindren fortfarande investeringar och finansiering, enligt World Green Building Councils nyligen publicerade rapport Beyond the Business Case.

Enligt forskning från Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures, som ska hjälpa finansiella aktörer att fatta mer välgrundade beslut om klimatrelaterade investeringar, kommer nya hållbara byggnader att utgöra en investeringsmöjlighet till ett värde av 24 700 miljarder dollar.

Detta avser dessutom endast tillväxtmarknader och enbart fram till 2030, varför ännu större investeringsmöjligheter väntas på sikt.

Net Zero Carbon Cities

Läs mer om Net Zero Carbon Cities här.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega