Heimstaden lanserar nollvision mot vräkningar


Även om Heimstaden idag har få vräkningar sett till antalet bostäder under förvaltning, är varje vräkning ett tillkortakommande. Mot den bakgrunden har Heimstaden som första svenska bostadsfastighetsbolag lanserat en nollvision mot vräkningar 2030.

Heimstaden verkar i 34 av landets kommuner och förvaltar över 40 000 bostäder. En bra boendeupplevelse är nyckeln till framgång och för att säkerställa den arbetar Heimstaden kontinuerligt med att utveckla sitt sätt att förvalta.

Heimstaden jobbar sedan tidigare med bosociala samordnare, en roll vars syfte är att stötta hyresgäster i olika situationer, men nu växlar bolaget upp sina insatser. Nollvision mot vräkningar 2030 är ett initiativ som sätter fokus på dem som av olika anledningar riskerar att förlora sin bostad.

Bakom initiativet står Heimstaden medarbetarna Josefina Nätt och Marie Jacobsson.

– Heimstaden har omtänksamma boende som löfte och varje dag tittar vi på hur vi kan utveckla och förbättra vårt agerande. Vi sätter hyresgästen först och med den här nollvisionen ökar vi insatserna för deras välbefinnande, säger Josefina Nätt, inkassoadministratör Heimstaden.

– Vi har identifierat var i vräkningsprocessen det finns förbättringspotential och där vi tillsammans med kommun och socialtjänst kan arbeta tätare med att hjälpa hyresgäster som riskerar att gå miste om sin bostad, säger Marie Jacobsson, bosocial samordnare Heimstaden.

Fem pilotkommuner har identifierats för Nollvision mot vräkningar 2030, mer om det längre fram men kommunerna finns i Skåne, Kronoberg, Västerbotten, Gästrikland och Östergötland.

Heimstadens lokala förvaltning kommer tillsammans med socialtjänsten och kommunen förbättra befintliga processer och minska antalet vräkningar. Målsättningen är noll vräkningar inom Heimstadens bestånd 2030, med delmål om ett halverande 2025.

Källa: Heimstaden

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega