Partnertext från Schneider Electric

Bra inomhusklimat ökar den kognitiva förmågan

Enligt en undersökning som Novus genomförde på uppdrag av Schneider Electric är var sjätte person missnöjd med inomhusklimatet på sin arbetsplats. Nu visar en ny forskningsstudie att luftkvaliteten på ett kontor tycks ha en påverkan på människors kognitiva förmåga. Fastighetsägare behöver säkerställa en hälsosam och produktiv inomhusmiljö för sina hyresgäster.

I våra kognitiva färdigheter innefattas bland annat vår förmåga att ta till oss ny kunskap och att lösa problem – med andra ord förmågor som kommer till användning varje dag på en arbetsplats.

För att skapa mer välmående och produktiva arbetsplatser menar författarna till studien att det är viktigt att fokusera på luftkvaliteten och planera för smarta fastigheter med bra ventilation och luftfiltrering.

– I vår tidigare undersökning med Novus redovisades dålig luft som ett av de vanligaste problemen med inomhusklimatet på svenska arbetsplatser. Harvardrapportens slutsatser är ytterligare ett kvitto på att smart fastighetsteknik behövs för att säkra hälsosamma och produktiva arbetsmiljöer.

Nu när många återvänder till sina kontor igen kommer sannolikt allt fler hyresgäster ställa högre krav på fastighetsägare när det kommer till att säkra en hälsosam inomhusmiljö med god luftkvalitet, säger Linnea Lunnbäck, produktchef på Schneider Electric.

Egen möjlighet till påverkan ger ökad nöjdhet
Det ställs höga krav på de lösningar och system som utvecklas för dagens och framtidens fastigheter. De ska säkerhetsställa en bekväm och produktiv inomhusmiljö, bidra till ökad energieffektivitet och därmed lägre energikostnader samtidigt som de ska öka driftseffektiviteten och värdet på fastigheten.

I Schneider Electrics undersökning med Novus visades en tydlig korrelation mellan nöjdhet och möjligheten att själv kunna påverka inomhusklimatet på arbetsplatsen.

Varannan person skulle enligt undersökningen känna sig mer nöjd med sin arbetsplats om de hade möjligheten att påverka inomhusklimatet i större utsträckning än vad de kan idag. Avseende de två vanligaste upplevda problemen med inomhusklimatet på arbetsplatsen nämndes för kallt och dålig luft.

3 lösningar för bättre inomhusmiljö
Här följer några förslag på lösningar som kan hjälpa fastighetsägare att säkra en god och produktiv inomhusmiljö för sina hyresgäster:

  1. Uppkopplade rumslösningar
    Med Schneider Electrics uppkopplade rumslösning EcoStruxure™ Connected Room Solutions läggs grunden för den smarta byggnaden. Rumslösningen säkerhetsställer god komfort för byggnadens hyresgäster samtidigt som den skapar fördelar för fastighetsägaren och driftsorganisationen. Rumslösningen möjliggör bland annat personlig anpassning av temperatur, belysning och solljusavskärmning. Hyresgästen kan enkelt via en app eller rumsenhet på väggen anpassa inomhusklimatet på rumsnivå.
  2. Översikt över luftkvaliteten
    För att få en bättre översikt över luftkvaliteten på arbetsplatsen har Schneider Electric utvecklat ett brett sortiment av rumsgivare. Serierna SpaceLogic Analog (SLA) och SpaceLogic Protocol (SLP) möjliggör mätning av allt från temperatur, RH, CO2 till VOC. De kan användas i allt från kontor till skolor, sjukhus och hotell och passar både vid nybyggnation och modernisering då de är kompatibla med såväl lösningar från Schneider Electric som tredjepartslösningar.
  3. Ökad komfort
    Förbättra komforten genom proaktiv service och underhåll med Schneider Electric molnbaserade servicetjänst och analysverktyg EcoStruxureTM Building Advisor för fastighetsservice. Genom ett proaktivt arbete med service och underhåll säkerställs ett optimalt inomhusklimat samtidigt som antalet felanmälningar minskar.

Läs mer

Mer information om rapporten från Harvard University finns här.

Schneider Electrics rapport ”Byggnader för framtidens arbetsplatser” med fler resultat från Novus-undersökningen finns här.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Schneider Electric via webbintervjuer med 1240 personer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat. Respondenterna är förvärvsarbetande inom utbildning, vård och omsorg, kontor och butik i åldrarna 18-65 år. 55 procent av respondenterna är kvinnor och 45 procent är män. Undersökningen genomfördes mellan 30 april och den 12 maj 2020. Respondenterna ombads att svara utifrån ett normalläge och inte de särskilda omständigheter som rådde under coronapandemin.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega