Ta kontroll över ert fastighetsnät

Se till att äga dina fastighetsnät. Du slipper inlåsningseffekter, det underlättar när du vill styra dina fastighetssystem och kan bli en fantastisk inkomstkälla.

Det säger Bahman Anoushirvani, vd för Qualit Solutions som bygger infrastrukturnät och erbjuder olika typer av tjänster för IoT och fastighetsstyrning. Man har bland annat hjälpt KKB Fastigheter med sitt nya områdes- och fastighetsnät.

Medvetenhet om fördelarna
Fastighetsägare har historiskt sett egna nät enbart som en kostnad där man möjligen med hjälp av Hyresgästföreningen kunnat få ut några extra tior på hyran. Men i dag finns en ökad medvetenhet om fördelarna med att äga sitt fastighetsnät.

– Det är viktigt att se nätet som man bygger som en intäktskälla och inte en kostnad. Varje hyresgäst är en potentiell kund av bredband och tv, varför ge bort det gratis, frågar sig Bahman? Med ett eget nät kan du låta operatörerna få köpa tillgången till dina hyresgäster.

–Bygg din affärsmodell baserad på en kick-back modell där tillgången till dina hyresgäster genom din fastighetsnät, realiseras som en intäktskälla.

Områdesnätet också
Ibland är det även en stor fördel att äga områdesnätet.

– Särskilt när det gäller allmännyttiga bolag, då kan hela kommunen ha nytta av att man drar ett eget gemensamt områdesnät och flera kan vara med att dela på investeringen, säger Bahman Anoushirvani som betonar att man bara ska äga den passiva delen.

– Du ska inte äga aktiva delar som switchar och mediaomvandlare eftersom tekniken utvecklas hela tiden. Dessa bör ägas av din kommunikationsoperatör.

Inventera befintligt nät
Den fastighetsägare som planerar att bygga ett eget nät bör först inventera vad som kan återanvändas, det finns sällan anledning att riva allt och bygga helt nytt. Man bör också bestämma vilket behov man har och först därefter ta beslut om vilken teknik man ska ha.

Bahman Anoushirvani rekommenderar fiber framför kopparnät.

– Fibernätet har i princip obegränsad kapacitet. Det är dessutom enkelt att förlänga en fiberkabel eller dela en signal i den. Att förlänga en kopparkabel är svårare och medför ofta även minskad kapacitet. Dessutom är det i dag billigare att bygga ett fibernät än ett kopparnät.

Slarva inte med dokumentationen
Viktigt är också att näten är väl dokumenterade och uppdateras kontinuerligt.

– Om du inte har en fullständig dokumentation över nätet vet du inte vilka förändringar som krävs och vilka möjligheter du har och riskerar att bli lurad vid en ny upphandling. Ett tips är att ta hjälp med att hålla dokumentationssystemet uppdaterat. Då vet du exakt hur många lediga platser som finns i switcharna eller hur mycket ledigt fiber som finns, om du vill göra förändringar. Annars är det svårt att veta vilka tjänster som kan levereras.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Bahmans bästa tips

  • Äg ditt fastighetsnät och kanske även områdesnätet
  • Gör en inventering av vad som kan återanvändas när du bygger nytt nät
  • Välj i första hand fiberkabel. Har högre kapacitet och är billigare än koppar.
  • Dokumentera dina nät, ta hjälp med att hålla dokumentationssystemet uppdaterat.
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega