Boverket utreder säkerhetsbrister i hissar

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att införa retroaktiva krav för att åtgärda vissa säkerhetsbrister i äldre hissar i bostadshus.

Dessa säkerhetsbrister, som påtalats av Hissförbundet, gäller hissar med farliga innerdörrar och hissar som helt saknar skydd i korgöppningen.

Nya och väl moderniserade hissar är säkra färdmedel men bostadshusens äldre hissar saknar ofta viktig säkerhetsutrustning. De senaste åren har det skett flera olyckor i äldre hissar. Barn, äldre och hissmontörer tillhör de som är särskilt utsatta för säkerhetsrisker i hissarna.

Sedan 2012 finns retroaktiva krav som främst avser hissar belägna i arbetslokaler. Att införa retroaktiva krav är bland annat förknippat med kostnader för fastighetsägaren. Det är därför viktigt att konsekvenserna av att införa krav klargörs och vägs mot riskerna.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 30 november i år.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega