Fastighetsägare behöver skaffa lokala 5G-tillstånd

Vi kommer att behöva 5G även inomhus. 5G kommer också att integreras inomhus på olika sätt eftersom hyresgäster har olika behov. Fastighetsägare behöver därför ha egen rådighet.

Den mobila digitaliseringen kommer att påverka allt fler områden i våra liv. Eftersom vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus, är det primärt i våra byggnader som digitaliseringens stora förändringar kommer att äga rum.

Därför blir framtida tjänsteleveranser starkt förknippade med inomhusnätens förmåga. På så sätt blir också fastighetsägarnas ansvar större.

Egen rådighet och flexibilitet
De närmaste tio åren kommer lokalbehoven att förändras snabbt med en allt intensivare digitalisering. Efterfrågan på mobilt data kommer att fördubblas var tredje år. Egen rådighet och flexibilitet blir därför två nyckelbegrepp för fastighetsbolag.

Digitaliseringen påverkar den egna fastighetstekniken. Digitaliseringen kommer att påverka hyresgäster – hemma och på arbetet. Digitaliseringen påverkar hållbarheten i alla dess delar. Hyresgäster kommer därför att ha ökande förväntningar på hyresvärden.

Fastighetsbolag måste i sin tur kunna ha en direkt påverkan på sitt fastighetsinnehav, så att hyresgästerna kan leva sina liv, sätta igång att jobba och hänga med i utvecklingen. Fastighetsbolag måste ha egen rådighet över teknikutvecklingen.

Avgörande för konkurrenskraften
När makronätet för 3G avvecklas de närmaste åren kommer mottagningen inomhus att bli sämre. Hyresgäster som har ett behov av bra mobiluppkoppling från alla fyra operatörerna kommer att kräva detta. Då behövs en beredskap i form av ett komplett SLA (Service Level Agreement). Alternativt kan den egna rådigheten ordnas genom en Neutral Host.

Vilket alternativ som än väljs, behövs insikten i vilka vägval som finns. I Europa finns en förståelse för att digitaliseringen är avgörande för näringslivets konkurrenskraft. Det finns därför en politisk vilja att tillgängliggöra de möjligheter som behövs.

Innovation för företag
Tysklands motsvarighet till PTS, telekommunikationsregulator Bundesnetzagentur (BNetzA), tilldelar licenser till sökande för att distribuera privata 5G-nätverk, ”lokal Netze” på tyska – med 3,7 GHz till 3,8 GHz spektrum. Arbetet med lokala nät i Tyskland inleddes i april 2020 och har under det första året fått ett positivt mottagande.

I ett pressmeddelande före jul meddelade BNetzA ”genom att tilldela spektrum för lokala 5G-nätverk skapar vi utrymme för innovation för företag. Det har varit ett stort intresse för spektrumet, och vi räknar med att ett stort antal ansökningar återstår”.

Anpassad digitalisering
Även svenska PTS motiverar sitt kommande erbjudande om lokala tillstånd med utvecklingsmöjligheten för svenska organisationer. Syftet med lokala tillstånd är enligt PTS att ”möta olika sektorers uttryckta behov av lokal 5G-användning inom- och utomhus i hela Sverige”.

Därtill att ”möjliggöra för mer riktade aktörer att hjälpa olika näringar med en anpassad digitalisering av respektive verksamhet”.

Här har fastighetsbolag en central roll. Att möjliggöra en utvecklande digitalisering för sina hyresgäster. För detta krävs egen rådighet och flexibilitet. Ett viktigt steg för fastighetsbranschen är därför att engagera sig i PTS kommande erbjudande om lokala tillstånd.

Jan Danielsson och Bengt Simonsson

Jan Danielsson och Bengt Simonsson är projektledare för projektet 5G i byggnad som startade på Campus KTH i december 2018. Bägge författarna har mångårig industriell erfarenhet. Jan Danielsson har varit verksam inom telekom sedan 1978.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega