Partnertext från Schneider Electric

Många arbetsplatser behöver förbättra inneklimatet

Var sjätte person är missnöjd med inomhusklimatet på sin arbetsplats. Inom offentlig sektor är missnöjet mer utbrett än inom privat sektor, och minst nöjda är de som arbetar inom utbildning. Det finns en tydlig korrelation mellan nöjdhet och möjligheten att själv kunna påverka inomhusklimatet. Detta visar en undersökning om inställningen till inomhusklimatet inom vård och omsorg, utbildning, kontor och butik, som Novus har genomfört på uppdrag av Schneider Electric.

Av dem som är missnöjda med inomhusklimatet på sin arbetsplats uppger 8 av 10 att de själva endast i liten grad kan påverka inomhusklimatet. Av dem som i högre utsträckning kan styra över inomhusklimatet är däremot 9 av 10 nöjda. Inom offentlig sektor är missnöjet mer utbrett än inom privat sektor, där 22 procent uppger att de är missnöjda med inomhusklimatet jämfört med 14 procent inom privat sektor.

Störst missnöje finns inom förskola och grundskola där 30 procent anser sig vara missnöjda med inomhusklimatet. Av de kontorsanställda är de med tillgång till eget rum i regel mer nöjda än dem som arbetar i kontorslandskap.

”The Connected Room Solutions”
– Vi tillbringar många timmar inomhus varje vecka på våra arbetsplatser – detta gör att inomhusklimatet får en mycket central roll. Ett behagligt inomhusklimat är viktigt för välbefinnandet och produktiviteten på arbetsplatsen. Undersökningen visar att varannan person skulle känna sig mer nöjd med sin arbetsplats om de fick möjlighet att påverka inomhusklimatet i större utsträckning än vad de kan idag. Det är mycket intressant med tanke på dagens snabba utveckling av smarta lösningar för att optimera inomhusklimatet på arbetsplatser, säger Linnea Lunnbäck, produktchef på Schneider Electric.

Schneider Electric lanserade nyligen lösningen, ”The Connected Room Solutions”, som bland annat möjliggör personlig anpassning av klimat, belysning och solljusavskärmning på arbetsplatsen. Hyresgästen kan enkelt via en app i mobilen, eller via en rumsenhet på väggen, anpassa inomhusklimatet på rumsnivå.

Två av fem tycker att det är för kallt på jobbet
För kallt och dålig luft visar sig vara de vanligaste problemen med inomhusklimatet på arbetsplatsen. De som arbetar inom utbildning sticker ut genom att varannan person anser att det är dålig luft på arbetsplatsen. Motsvarande siffra för kontor är 30 procent.

Följande problem kopplade till inomhusklimatet upplever de som arbetar inom utbildning, vård och omsorg samt butik och kontor:

 

Här kan du ladda ner rapporten ”Byggnader för framtidens arbetsplatser”.

 

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Schneider Electric, via webbintervjuer med 1240 personer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat. Respondenterna är förvärvsarbetande inom utbildning, vård och omsorg, kontor och butik i åldrarna 18-65 år. 55 procent av respondenterna är kvinnor och 45 procent är män. Undersökningen genomfördes mellan 30 april och den 12 maj 2020. Respondenterna har blivit ombedda att svara utifrån ett normalläge och inte de särskilda omständigheter som råder under Corona-pandemin.

 

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Blacharska
Presskontakt på Schneider Electric
070-282 67 63
karolina.blacharska@se.com

 

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega