Bodens Näringsfastigheter AB stärker organisationen

Conny Bergwall. Nuvarande förvaltningschef på afstighetsförvaltningen och vd för Bodens näringsfastigheter. Blivande förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Conny Bergwall går in som VD på heltid i Bodens Näringsfastigheter AB (BNF). Bolaget har och förväntas få en strategisk viktig roll i det tillväxt- och utvecklingsarbete Bodens Kommun går in i. De samhällsbyggnadsprocesser bolaget deltar i förväntas nu accelerera i och med H2 Green Steels storskaliga satsning i kommunen.

Claes Nordmark, styrelseordförande i BNF, har på styrelsens uppdrag rekryterat Conny Bergwall som heltidsanställd VD för BNF. Detta då bolaget under en längre tid sett ett ökat antal frågor och utmaningar som tangerar bolagets verksamhetsområde.

Bergwall har haft VD-uppdraget på deltid parallellt med förordnandet som förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen på Bodens kommun, en tjänst han nu lämnar.

– Det känns oerhört viktigt nu att vi på strukturerat sätt kan möta upp och omhänderta de förfrågningar som vi nu ser komma. H2 Green Steels etablering kommer att attrahera många nya intressenter till Boden. Här har vi verkligen chansen att skapa tillväxt och där är fastighetsprocesserna och det som Bodens Näringsfastigheter kan tillföra en viktig del i arbetet. Därför måste vi också skapa resurser för det säger Claes Nordmark, ordförande i BNF och kommunalråd.

– Bodens Näringsfastigheter står inför en otroligt spännande resa där vi tillsammans med Bodens kommun, näringslivet och externa aktörer går in i en delvis ny utvecklings- och tillväxtfas i Boden. Det är många komplexa processer som drar igång och att jag nu kan fokusera fullt ut på VD-uppdraget i BNF känns riktigt bra säger Conny Bergwall, VD Bodens Näringsfastigheter AB.

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega