Digitalt fastighetsindex tar tempen på branschen

Richard Durlow, vd för Momentum.

Data från proptech-företaget Momentums molntjänst visar att varannan lägenhet hyrdes ut helt digitalt under senaste året. Momentum lanserar nu Digitala Fastighetsindexet, en undersökning som regelbundet tar tempen på fastighetsbranschens digitala utveckling.

De flesta undersökningar om fastighetsbranschens digitalisering bygger på enkäter och intervjuer med fastighetsägare kring hur långt bostadsbolagen själva anser att de kommit med digitaliseringen av sin verksamhet. Detta gör data svåra att jämföra över tid. Digitala Fastighetsindexet tar istället avstamp i kvantitativa data från Momentums molntjänst som svart på vitt visar hur verkligheten ser ut.

­– Vi ville hitta enkla men viktiga nyckeltal som gav oss möjligheten att ta tempen på hur fastighetsbranschen digitaliserar och automatiserar sina processer. Vi har därför, baserat på data från kunder över hela landet, skapat Digitala Fastighetsindexet, berättar Richard Durlow, vd på Momentum. Med hjälp av vår egen BI-plattform kan vi presentera benchmarksiffror för branschen och dra slutsatser kring bland annat graden av digitalisering.

Två av tre erbjuder digital signering
Möjligheten till digital uthyrning är i sig inget nytt utan har funnits flera år. Först ut var studentbostadsbolagen där det fanns en digitalt mogen och homogen målgrupp som snabbt tog till sig möjligheten. Men många fastighetsägare har boende med helt andra förutsättningar och där en snabb digitalisering inte känns lika självklar.

En central process för alla fastighetsägare är uthyrning. För att kunna digitalisera och automatisera uthyrningen måste hyresgäster erbjudas möjligheten till digital signering av avtal. Våra siffror visar att endast 59 procent av fastighetsägarna gör det möjligt att teckna avtal digitalt, något som hindrar en automatisering av processen.

Varannan lägenhet hyrs ut digitalt
Av de fastighetsägare som erbjuder sina kunder möjligheten att signera avtal digitalt kan vi se att i genomsnitt hyrs hälften av alla lägenheter ut digitalt. Men spannet är brett, alltifrån som mest 98 procent digital uthyrning ner till endast 14 procent.

Att uthyrningsflödet är helt digitalt är inte likställt med att det är helt automatiserat. Där har betydligt färre nått ända fram.

48 procent av bolagen i undersökningen erbjuder ett helt digitalt uthyrningsflöde.

Nya behov driver en uppåtgående trend
Trenden för hur många som erbjuder digital signering har gått snabbt uppåt, från endast 26 procent i slutet av 2019 till 59 procent i slutet av 2020. Under coronaåret 2020 har andelen alltså stigit med 33 procentenheter vilket troligen drivits på av den sociala distanseringen som aktualiserat behovet av att kunna teckna olika typer av avtal på distans.

Precis som andelen fastighetsägare som erbjuder digital signering har ökat under pandemin så har andelen lägenheter i snitt som hyrs ut digitalt också en stigande trend. Här är ökningen däremot inte lika stor sett till procentenheter utan har gått från 41 procent till 50 procent. Variationerna är dock stora med de högsta andelarna på 98 procent digital uthyrning under perioden.

Källa: Momentum

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega