Innehåll från EnivaAnnons

Börja med att isolera klimatskalet när du energieffektiviserar

Av Sveriges energianvändning går nästan 40 procent till våra byggnader. Kravet på att energieffektivisera ligger på oss alla för att minska energiförbrukningen och för att nå klimatmålen för utsläpp av växthusgaser. För fastighetsägare är kostnaderna för uppvärmning oftast den största utgiften. Många tittar därför på nya uppvärmningssystem som fjärrvärme och solceller för att sänka driftskostnaderna.

Men för att energieffektivisera på ett smart sätt gäller det att börja i rätt ände. Som ett enkelt verktyg för att illustrera sättet att tänka kan man använda sig av Kyotopyramiden som är en tolkning av Kyotoprotokollet från 1997. Den har tagits fram av norska Sintef, som är Skandinaviens största oberoende forskningsinstitut, i samarbete med den norska statliga bolånebanken Husbanken.

Kyotopyramiden har blivit allmänt vedertagen inom modern byggteknik i Skandinavien.

Minimera värmebehovet kommer först
I botten av pyramiden och som en grund i energieffektiviseringen ligger att minimera värmebehovet. Då gäller det att fastighetens klimatskal fungerar effektivt. Att fastighetens uppvärmda delar begränsas mot mark, uteluft eller ouppvärmda utrymmen genom isolering och tätning. Först då kan övriga åtgärder ge full effekt.  Högst upp i pyramiden kommer val av energikälla. Det gäller alltså att ha en fullgod isolering av klimatskalet innan nya och dyra uppvärmningssystem upphandlas. Annars finns risken att värmesystemet överdimensioneras med en onödigt hög investeringskostnad som följd.

Proffsens råd till fastighetsägare
ENIVA Isolerproffs arbetar med energieffektiva lösningar och har varit verksamma i över 35 år med tiotusentals entreprenader, de är störst i Sverige på tilläggsisolering. Mattias Bennarp som är tekniskt ansvarig på ENIVA ger det här rådet till fastighetsägare som vill energieffektivisera:

  • Börja med att tilläggsisolera vinden! Det är en enkel första åtgärd för att minska värmebehovet i fastigheten. Lösullsisolering är en isoleringsmetod som gör att man kan blåsa upp lösull på vinden, snabbt och bekymmersfritt från ett fordon utanför fastigheten. Det är inga problem att isolera fastigheter så högt upp som 26 våningar. Det blir ingen nedsmutsning, spill, buller, ingrepp i huset eller åverkan runt fastigheten.  Resultatet blir direkt sänkta uppvärmningskostnader, ett behagligare lägenhetsklimat, mycket god ljudisolering och en lägre miljöbelastning. Den har också snabbast återbetalningstid av olika energisparåtgärder.
  • Alla fastigheter är olika och har olika förutsättningar och därför behöver man göra en åtgärdsbedömning efter en grundlig besiktning på plats. Vi har certifierade isolerproffs som alltid ger åtgärdsförslag och en besparingskalkyl när de besiktar fastigheten.

 

ENIVA Isolerproffs har en samlad erfarenhet från isolering och tilläggsisolering sedan 1983. Totalt har vi tilläggsisolerat över 35 000 objekt i villor, hos bostadsrättsföreningar och större fastigheter, i industrilokaler och som entreprenör i nyproduktion. Regionkontor finns i Stockholm, Norrköping, Göteborg och Landskrona.

ENIVA Isolerproffs är certifierad och godkänd enligt branschstandarden Behörig Lösull och vi är medlemmar av Branschföreningen för Lösullsisolering och Byggföretagen.

ENIVA Isolerproffs
020 – 25 29 00
info@isolerproffs.se
www.isolerproffs.se

 

 

Bli den första att kommentera "Börja med att isolera klimatskalet när du energieffektiviserar"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega