Innehåll från BioZoneAnnons

Minska smittspridning på kontor, sjukhus och publika utrymmen!

Biozones luftrenare reducerar bakterier, virus, mögel och andra föroreningar på ett miljösmart och kostnadseffektivt sätt. De avlägsnar även dålig lukt, rök och kemikalier i bland annat soprum, trapphus och på offentliga toaletter.

Vårdinrättningar är exempel på miljöer där bakterier och virus sprids lätt, vilket kan öka risken för bland annat infektioner och dåliga lukter. BioZones produkter förbättrar hygienen och minskar risken för smittspridning genom att reducera mängden bakterier och virus samt effektivt stoppa bakterietillväxt.

– Japanska forskare har nyligen visat att låga koncentrationer av ozon, som i BioZones produkter, effektivt neutraliserar coronavirus och är en potentiellt enkel och bra metod att minska smittspridning på sjukhus, i kontorsmiljö och andra publika utrymmen, säger Pär Ederstål på BioZone Scandinavia.

I undersökningen användes låga nivåer av ozon i en sluten kammare tillsammans med ett prov med coronavirus. Viruset reducerades med mer än 90 procent efter 10 timmar.

Japan researchers say ozone effective in neutralising coronavirus

– Våra luftrenare för kontinuerligt bruk höjer aldrig ozonnivån över cirka 0.03ppm, vilket motsvarar ungefär den nivå som finns i barrskogar och vid vattendrag där man vanligtvis hittar kur- och hälso-orter. Det rör sig alltså om mycket låga men effektfulla nivåer, säger Pär Ederstål.

Bakterier kan ge upphov till infektioner, influensa och dåliga lukter
BioZone löser dessa problem inom sjukvården, i fastigheter, i storkök et cetera. När bakterier får förutsättningar att föröka sig fritt i olika miljöer ökar risken för smittspridning och dålig lukt. BioZone tar bort förutsättningarna för att dessa problem ska uppstå.

Reducerar mängden bakterier och virus på våra arbetsplatser
Partiklar i olika storlekar svävar även fritt på våra arbetsplatser. Dessa partiklar som vi andas in innehåller allergener, virus, bakterier, mögelsporer et cetera. BioZone tar bort partiklarna från inandningsluften, reducerar bakterier och virus samt laddar om luften från positiva till negativa joner, vilket gör oss mycket piggare.

Välj luftrenaren Basic PR – för hem, kontor och vårdinrättningar
Basic PR förbättrar dramatiskt inomhusmiljön genom att rena luften från biologiska föroreningar, farliga ångor, bakterier, virus, mögel och tar dessutom bort skadliga partiklar från luften och neutraliserar dålig lukt.

Smitta i luften klarar sig bättre än väntat
Forskning från Lunds universitet visar att smittämnen man tidigare trott inte klarar sig i luften, faktiskt gör det. Ett exempel är norovirus som ger upphov till vinterkräksjuka. Intensiv forskning pågår nu vid Lunds universitet för att förstå om också coronavirus kan smitta via luften. Vi följer detta med stort intresse. Just nu samlas luftprover in för att undersöka saken, säger Pär Ederstål.

Transmission of Infectious Bioaerosols: Sources, transport and prevention strategies for airborne viruses and bacteria, Lunds universitet.

Sjukhusrelaterade infektioner är ett stort hot för alla människor, inte minst beroende på resistens.
BioZones luftreningsteknik använder fotoplasma som är testat både i laboratorier och på fältet. Luftrening med fotoplasma har visat sig mycket effektivt att reducera den totala mikrobiella tillväxten och på specifika bakterier. Dessa bakterier är alla en del av problemet – sjukhusrelaterade infektioner.

BioZones tekologi reducerar även multiresistenta bakterier. Erfarenheten visar att både vanliga stafylokocker och MRSA kan spridas i samband med vård på sjukhus, sjukhem och äldreboenden.

– Våra tester visar att luftrening med gasplasma har förmågan att reducera bakterier med upp till 99,9 procent både i luft och på ytor. Det innebär att gasplasma kan vara en del av strategin för att reducera risker med sjukhusrelaterade infektioner, speciellt för de bakterier som smittar via kontakt, resonerar Pär Ederstål.

BioZone tester av bakterietillväxt på ytor:

Läs mer om våra tester och undersökningar

Välj luftrenaren Basic PR – för hem, kontor och vårdinrättningar

Basic PR förbättrar dramatiskt inomhusmiljön genom att rena luften från biologiska föroreningar, farliga ångor, bakterier, virus, mögel och tar dessutom bort skadliga partiklar från luften och neutraliserar dålig lukt.

Välj luftrenaren Biozone AirCare – för offentliga toaletter, soprum och kylrum. Den stoppar bakterietillväxt och mögel och tar effektivt bort dålig lukt.

 

Ren luft, överallt

BioZone Scandinavia AB arbetar sedan 2005 inom en rad branscher på den nordiska marknaden med att förbättra inomhusmiljön genom effektiva lösningar för sanering och kontinuerlig luftrening.

BioZones partners hittas inom ventilation, elteknik, sanering, bygg, städ och fastighetsförvaltning.

Bland kunderna finns kommuner, fastighetsbolag, vård- och omsorgsföretag, sjukhus, arbetsmiljöföretag, nöjesparker, flygplatser, restauranger, hotell, sport- och badanläggningar, kontor och skolor. Men även bostadsrättsföreningar, djurkliniker och uppfödare, bilfirmor och transportföretag samt privatpersoner för villor och fritidshus använder sig av BioZones produkter.

Luftrening – helt utan kemikalier
Luftreningen sker genom fotokatalys, helt utan kemikalier. Fotokatalys är en teknik för att ta bort bakterier, virus, mögel och kemiska gaser. Det sker genom en kemisk reaktion där elektromagnetisk strålning i det ultravioletta området aktiverar en katalysator. Den mest använda fotokatalysatorn är titandioxid.

Bli den första att kommentera "Minska smittspridning på kontor, sjukhus och publika utrymmen!"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega