”Hjälp, jag fick för mycket i lön!”

Vad gäller egentligen när arbetsgivaren av misstag utbetalar för mycket lön till en anställd?

Det finns ingen lag om som gäller i denna situation men det kan finnas regler i kollektivavtal. Annars är huvudregeln att för mycket utbetald lön ska återbetalas.

En anställd har en långtgående lojalitetsplikt och en skyldighet att kontrollera sina lönespecifikationer och att meddela arbetsgivaren om det verkar som om lönen inte blivit rätt.

Undantaget är om den anställde har varit i god tro när pengarna mottagits, det vill säga varken insett eller borde ha insett att det varit en felaktig utbetalning. Har den anställde dessutom förbrukat pengarna så föreligger ingen återbetalningsskyldighet.

Bedömning i varje enskilt fall
En bedömning får alltid göras i varje enskilt fall. Arbetsdomstolen har genom flera domar skapat en praxis för detta. Bland annat ska man se till beloppets storlek, om den felaktiga utbetalningen gjorts vid flera tillfällen samt hur tydliga lönespecifikationerna har varit.

För mindre, svårupptäckta belopp och om lönespecifikationen varit svårtolkad ökar sannolikheten för att pengarna har mottagits i god tro. Rör det sig däremot om stora belopp som lätt borde ha kunnat upptäckas på lönespecifikationen är arbetstagaren sannolikt återbetalningsskyldig.

Andra faktorer som kan spela in i bedömningen är hur lång tid som har förflutit sedan lönen utbetalades och misstaget uppdagades, om den anställde har en rörlig lön som varierar från månad till månad samt om det i samband med den felaktiga utbetalningen även utbetalats något som i övrigt kan ha påverkat att lönen varit större än vanligt, som semestertillägg eller liknande.

Kvittning av återbetalning mot lön
En arbetsgivare får i många fall inte ensidigt kvitta hela fordran mot nästa löneutbetalning enligt Kvittningslagen. Även kollektivavtal kan innehålla regler om kvittning som arbetsgivaren måste ta hänsyn till.

När lönefordringen utretts bör arbetsgivaren först försöka komma överens med den anställde om en återbetalningsplan. Går inte det får arbetsgivaren bara kvitta mot en så stor del av lönen som efter beslut av Kronofogden överstiger vad den anställde behöver för att klara familjens försörjning.

Har anställningen upphört kan arbetsgivaren driva in sin fordran på vanligt sätt, via skriftliga betalningskrav och till sist med hjälp av Kronofogden.

Reglering av skatteavdrag
Arbetsgivarens redovisning till Skatteverket av lön, förmåner m.m. sker from januari 2019 månadsvis.

Det innebär att felaktigt registrerad löneskatt inte kan återföras från Skatteverket till arbetsgivaren, utan har satts in på den anställdes skattekonto. Arbetstagaren måste därför återbetala hela bruttoutbetalningen.

Parterna måste komma överens om hur den löneskatt som gått till Skatteverket ska hanteras. Antingen får den anställde betala tillbaka hela bruttobeloppet och ”ligga ute” med pengarna tills skatten är slutreglerad.

Alternativt inväntar arbetsgivaren att den anställdes skatt slutreglerats och den anställde kan återbetala resterande del.

Karl Engman, förhandlare och rådgivare på Fastigo

Bli den första att kommentera "”Hjälp, jag fick för mycket i lön!”"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär