Energieffektiv komfortkyla med markvärmeväxlare

Efterfrågan på komfortkyla ökar. Det har i sin tur lett till ett ökat intresse för att använda frikyla. Nu ska forskare vid Chalmers undersöka vilka möjligheter som finns att minska energianvändning för komfortkyla genom att utveckla tillämpningar för frikyla med markvärmeväxlare.

– Det finns en betydligt större potential att använda frikyla med hjälp av markvärmeväxlare (U-rör i borrhål i berg) än att enbart kyla direkt med uteluften. Intresset att använda markvärmeväxlare för komfortkyla har dessutom ökat genom att man har utvecklat borrhålsteknik, markkollektorer och rumsapparater för högre temperaturer, säger Jan-Olof Dalenbäck, professor vid Chalmers.

Källa: E2B2

Läs mer om projektet här

Bli den första att kommentera "Energieffektiv komfortkyla med markvärmeväxlare"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär