Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Några ledningsprinciper i Coronatid

Corona har drabbat Sverige i olika stor omfattning, och nordöstra Skåne och Blekinge har hittills kommit relativt lindrigt undan. Under den här perioden har jag tillämpat några principer i mitt chefs- och ledarskap, som jag gärna delar med mig av. (Jag tror att de i vissa delar kan vara mindre tillämpliga i mer drabbade delar av landet).

  1. Var på plats och tillbringa mer tid med dina anställda på fältet. Genom att vara med medarbetarna finns möjlighet till spontana samtal, frågor, men jag tror att det också kan ha ett allmänt lugnande effekt, särskilt om man jämför med alternativet att chefen skulle vara än mer på hemmaplan.
  2. Ta del av presskonferenserna från myndigheterna, i mitt fall Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt Region Blekinge. (Jag följer också enklare uppdateringar vad gäller inlagda på sjukhuset i Kristianstad och antalet konstaterade fall i grannkommunen Bromölla.) Genom att lyssna på dem live eller i efterhand, och med möjlighet att backa tillbaka i sändningen och höra en gång till, får man som ledare primärinformation, med nyanser, i princip i realtid. Det ger ett mycket bra underlag för beslut, jämfört med alternativet att basera sina beslut på mediernas rapportering.
  3. Skriv sammanfattningar av presskonferenserna och skicka till alla medarbetare. Ska man skriva en sammanfattning till andra behöver man vara koncentrerad när man lyssnar, men sammanfattningen ger framför allt medarbetarna en koncis och objektiv bild av situationen. Bonuseffekt skulle kunna bli att medarbetarna upplever att chefen har – viss – koll på läget.
  4. Rådgör med expertis som har jurisdiktion inom området, innan beslut fattas. I mitt fall handlar det om smittskyddsläkaren i Blekinge och medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen. Till exempel kom ett meddelande med nationella rekommendationer för fastighetsföretag. Innan jag verkställde dem, skickade jag dem till smittskyddsläkaren för kommentar. Han höll med om en av dem, men nyanserade en annan.
  5. Addera något inslag som gör att kristiden efteråt kan framstå som ett positivt minne. I vårt fall bjuds alla medarbetare nu under på Corona på lunch en gång i veckan; det handlar mycket också om att stötta de lokala restaurangerna.
  6. Spara på kundernas uppmärksamhet, tills det behövs. Därför har vi ännu inte kommunicerat något generellt med kunderna alls om Corona. Det kommer säkert ett behov av det framöver, men om vi börjar för tidigt är det risk att de vid skarpt läge inte har samma uppmärksamhet, och dessutom är det en risk att vi driver upp kriskänslan ännu mer.
  7. Skriv Coronadagbok. Det är många samtal som sker dagligen, därför dokumenterar jag alla. Det går snabbt att glömma och minnet är inte så bra på att återställa tidigare tankegångar när minnet därefter fått ny information.
  8. Håll veckovisa möten med ledningsgrupp och skyddsombud.

Chefen ska vara förebild
Jag tror att det finns fler saker att ta med, och jag vet redan en, men som jag inte kan säga att jag har utfört: att chefen ska gå före och agera som förebild i konkreta situationer.

På ett högst allmänt sätt hoppas jag att jag gör det, men mer konkreta fall kan jag inte säga att jag kan berätta om.

Vi har under Coronatiden också haft ett dödsfall i företaget, såvitt vi vet inte Coronarelaterat. Vi hissade naturligtvis halv stång, och samlades på en äng nära ett av våra äldreboenden; det var en mycket vacker vårmorgon.

Alla stod med avstånd från varandra, och jag läste en dikt av Nils Ferlin, vi höll en tyst minut, och därefter spelade den pensionerade rektorn från Hällevik, tillika enastående jazzmusikern Uno Hellgren Amazing Grace på trumpet. Det var ett ledsamt, men samtidigt värdigt och stort ögonblick. I våra personalmatrum sattes också tavlor med porträtt av vår kollega upp, och ljus tändes bredvid.

Beundrar Tegnell
De svenska principerna för krishantering har jag också haft som riktlinje: ansvars-, närhets- och likhets-. Jag får väl säga att jag i början av krisen upplevde att de inte alltid vägdes särskilt starkt när det kom till kritan, även om jag beundrar Tegnell och hans kollegor (inte minst hur de resonerar om vetenskapligt stöd i olika situationer och på olika frågor).

Att gymnasieskolor i landet skulle gå över till distansundervisning menar jag att varje skolhuvudman borde ha tagit upp med smittskyddsläkaren i regionen; jag vet inte i vilken utsträckning det gjordes dock.

Inte bromsa mer än nödvändigt
I Sölvesborgshem har vi bedrivit all verksamhet som vanligt, inklusive att beställa arbeten av underentreprenörer, men med vissa begränsningar efter anvisningar från smittskyddsläkare, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och omsorgsledningen i övrigt. Den bärande idén har varit att inte bromsa mer än medicinskt nödvändigt.

Nåväl! Det återstår att se hur vår del av landet blir drabbad. Redan nu ser jag fram emot Tegnells memoarer. Och jag hoppas verkligen att alla håller i, och håller ut.

Johan Braw
vd Sölvesborgshem

Bli den första att kommentera "Några ledningsprinciper i Coronatid"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega