Så minskar Sigtunahem avfallsproblemen

Sigtunahem jobbar enträget för att få hyresgästerna att sortera bättre och därmed få ned bolagets kostnad för avfallshanteringen. I fjol slogs rekord i mängden källsorterat avfall.

– Men vi får aldrig slappna av, vi måste påminna dem hela tiden, säger Marlene Johansson, miljösamordnare på Sigtunahem.

Sigtunahem var tidigt ute med att ha miljörum för källsortering och fastighetsnära insamling i alla sina områden redan 2004. Sigtuna kommun införde också obligatorisk insamling av matavfall 2009. I de områden där sorteringen inte fungerar dras matavfallskärlen in med rejält höjd taxa som följd.

– När jag började på Sigtunahem 2014 hade vi indragna kärl och höjda taxor i flera områden. Avfallstaxan är nästan 2,5 gånger så hög för dem som inte sorterar matavfall. Så kunde vi inte ha det, säger Marlene Johansson.

Sedan dess har Sigtunahem jobbat kontinuerligt på alla fronter och med bettendeförändringar för att få hyresgästernas hjälp att minska avfallsberget och kostnaderna.

Nära samarbeten
Den stora framgångsfaktorn är ett kontinuerligt och nära samarbete med kommunens avfallsbolag Sigtuna Vatten och Renhållning.

– Tack vare avfallsstrategen där som kallade till möten med oss och andra större fastighetsägare i kommunen och avfallsentreprenör.  Där vi gick igenom vad som fungerade och inte. Till en början skyllde alla på varandra men i dag har vi ett mycket bra samarbete. Detta samt samarbete med Hyresgästföreningen har varit till hjälp för SigtunaHem, säger Marlene Johansson.

Mobil återvinningsstation
2016 tog man bort alla grovsopscontainrar i bostadsområdena och dessa ersattes 2017 med Returbilen, en mobil återvinningsstation som tar emot grovavfall och farligt avfall en gång i kvartalet.

– Returbilen kommer mellan kl 16 och 20 för att så många som möjligt ska kunna vara hemma och Returbilens personal lånar ut pirror och hjälper till att bära, allt för att underlätta att allt hamnar i rätt spår.

Högsta insamlingsgraden hittills
I fjol delade Sigtunahem ut sorteringspåsar till alla hyresgäster med plats för allt som ska källsorteras. Och det innebar som sagt nytt rekord i insamlingsgrad. Men Marlene Johansson är inte nöjd ännu.

– Det mesta har blivit bättre men vi vill minska mängden brännbart restavfall ännu mer och hindra att grovavfall hamnar i miljörummen, det sker fortfarande och det är miljömässigt fel samt att det kostar onödigt mycket pengar.

Berätta vad det kostar
Därför informerar bolaget i varje månadstidning, digitala utskick och dessutom särtryck till de områdena med mycket avvikelser om vikten av att sortera rätt.

Man har också talat om i kronor och ören hur mycket dyrare avfallsavgiften blir för hyresvärden när sorteringen inte fungerar. Om man kunde ta ut det på hyran skulle det handla om ett par hundralappar per månad och lägenhet.

Ge aldrig upp!
– Det gäller att aldrig ge upp och anpassa insatserna för olika områden och veta vilka hyresgästerna lyssnar på. Vi tog till exempel hjälp av Muslimska kulturföreningen som har medlemmar i flera av våra bostadsområden. Vi märkte att detta gav stor förbättring i ett specifikt område eftersom föreningen upplevs som goda ambassadörer och många boende i området där har kontakt med dem.

– Men utan det nära samarbetet med kommunen och andra aktörer hade vi aldrig kommit så långt som vi har gjort, säger Marlene Johansson.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Sigtunahems fem framgångsfaktorer

  • Nära samarbete med kommunen och andra aktörer
  • Nå människor på olika sätt och med anpassade insatser
  • Samarbetsavtal med föreningar i bostadsområdena
  • Transparens vad gäller kostnader för avfallshanteringen
  • Aldrig ge upp!

Bli den första att kommentera "Så minskar Sigtunahem avfallsproblemen"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär