Partnertext från Schneider Electric

Öka prestanda och komfort med IoT

IoT är grunden till ökat värdeskapande för dig som arbetar inom fastighetsförvaltning. Genom uppkopplade system som bygger på IoT kan du förenkla och effektivisera arbetet med att optimera en byggnads effektivitet och öka komforten för hyresgäster och besökare.

Ett viktigt led i att skapa förutsättningar för ökad effektivitet och komfort är att maximera värdet av IoT (Internet of Things) genom att göra byggnader smartare och mer uppkopplade. Under det kommande decenniet kommer miljoner enheter att installeras och kopplas upp. Data som genereras från dessa uppkopplade enheter kommer att kombineras med förmågan att effektivisera byggnader.

En del av dessa miljarder av uppkopplade enheter kommer utgöras av avancerade sensorer och mätare inom:

  • Belysning
  • System för värme, ventilation och kyla
  • Säkerhet- och passersystem och
  • Energimätning

En undersökning från 2019 från Schneider Electric, som bygger på intervjuer med 125 representanter från fastighetsbolag verksamma i Sverige, visar att 93 procent av de intervjuade har investerat i IoT och uppkopplade lösningar för drift och styrning under de senaste tre åren.

I samma undersökning framgår även att 82 procent önskar att deras fastigheter var mer uppkopplade.

Tips på konkreta steg
Förvaltning och underhåll av fastigheter blir enklare, mer effektivt och mer innovativt genom uppkopplade produkter, enheter, system och tjänster.

Data som genereras av sensorer kan kombineras med nya styrfunktioner som möjliggör mer smarta, effektiva och bekväma byggnader, med resultat som ökad produktivitet hos hyresgästerna.

För att dra nytta av värdet med smarta byggnader och IoT behöver man:

  1. Förstå innebörden av möjligheten och dess värde för verksamheten
  2. Förstå värdet av teknologiska lösningar för energihantering – system och mjukvara
  3. Förstå vilka krav detta ställer på hårdvara
  4. Dra nytta av mjukvara, analyser och tjänster

IT-säkerhet allt viktigare drivkraft
I undersökningen från 2019 framgår även att säkerhet blivit en allt viktigare drivkraft till att vilja investera i lösningar inom IoT och uppkopplade byggnader. 70 procent uppger att det är en av de viktigaste drivkrafterna, vilket är en ökning med 12 procentenheter jämfört med en liknande undersökning som genomfördes två år tidigare.

Med tillgång till större datamängder och den intelligens som IoT medför, får inte de risker som detta innebär underskattas. Cyberattacker på byggnadens IT-system kan få stora konsekvenser och statistiken visar att detta problem ökar. Alla de åtgärder som idag skyddar det vanliga kontorsnätverket måste vara en del av programvaran. Men det är bara början, eftersom programvaran även utsätts för hot genom att vara ansluten till en mängd sensorer, ställdon, styrenheter och mätare. Det här innebär en ökning i antalet ingångar som kan användas för att komma åt ett nätverk.

Sammanfattningsvis är det därför viktigt att fastighetsautomationens programvara kan hantera cybersäkerhet och standardisering, samtidigt som den drar nytta av möjligheterna med IoT. Om din programvara inte har den förmågan, kommer den sannolikt att behöva uppgraderas eller bytas ut.

Läs vidare i en gratis e-Guide från Schneider Electric som du laddar ner här.

Bli den första att kommentera "Öka prestanda och komfort med IoT"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega