Innovationsprojekt sprider energieffektivt ljus i natten

Närvarostyrda lyktstolpar.

Under sena kvällar och nätter är många av våra stadsmiljöer fullt upplysta trots att de ofta är folktomma. Nu utvecklas ett öppet kommunikationsgränssnitt som innebär att olika leverantörer kan samspela med sin teknik, vilket gör närvarostyrning mer attraktiv för beställarna.

Det är redan möjligt att spara stora mängder el med hjälp av avancerad närvarostyrning som varierar ljusnivån på belysningen.

– Våra tidigare projekt visar att avancerad styrning av utomhusbelysning kan spara uppemot hälften av elförbrukningen utan att trafikanterna märker någon skillnad. Nu tar vi nästa steg mot en kommersiell lösning som vi hoppas får stor spridning både i Sverige och internationellt, säger Jan Kristoffersson, projektledare vid Sustainable Innovation.

Gemensamt kommunikationsgränssnitt
I det nu pågående projektet har tre olika leverantörer upphandlats för att utveckla sina lösningar så att de kan fungera tillsammans genom att de använder ett gemensamt kommunikationsgränssnitt. Ett standardiserat gränssnitt är viktigt för marknadsutvecklingen genom att beställarnas risk minskar när man kan välja mellan många olika leverantörer.

Inom projektet drivs även ett arbete för att kommunikationsgränssnittet mellan belysningsstolparna ska bli en internationell standard. Ett annat viktigt kundönskemål är enkelheten, styrningen ska kunna fungera utan att behöva vara uppkopplat mot ett centralt styrsystem.

Just nu finjusteras tekniken för att under våren sättas upp i en första pilotanläggning hos Trafikverket. I höst ska totalt sju pilotanläggningar vara i funktion. Förutom hos Trafikverket (utanför Uppsala) även hos Tekniska verken i Linköping, Stockholm Stad, Täby kommun, Haninge kommun, Västerås stad och Sundsvalls kommun.

De tre upphandlade leverantörerna, Ledmore, Fagerhults Belysning och Leading Light, ser alla stora möjligheter i utvecklingen av en gemensam kommunikationslösning.

Källa: Sustainable Innovation

Så fungerar tekniken

Tekniken bygger på att man detekterar närvaro runt en belysningsstolpe. Vid en sådan detektering ökas ljusintensiteten, inte bara vid denna stolpe, utan även för närstående stolpar vilket gör att en förbipasserande upplever att sträckan är fullt belyst trots att den normalt sett är nerdimmad.

Projektet Avancerad närvarostyrd utomhusbelysning – standardiserat gränssnitt och upphandling, delfinansieras av Energimyndigheten inom programmet Energieffektivisering inom belysningsområdet, EELYS.

Projektet pågår mellan augusti 2018 och december 2021.

Mer information om projektet finns här 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega