Så mycket ökade underhållet 2019

Ökat ekonomiskt utrymme gav växande byggnadsunderhåll 2019. Det visar konsultbolaget Navet Analytics intervjuundersökning med de större bostads- och fastighetsbolagen.

Underhållet inom denna sektor ökade med cirka 1,5 procent 2019 jämfört med 2018. De privata bostads- och fastighetsbolagen verkar ha haft en något kraftigare ökning av underhållet under förra året jämfört med de kommunala bolagen.

Tittar man framåt visar intervjuresultaten att de allmännyttiga bolagen troligen kommer att öka sitt underhåll i större omfattning än de privata.

De faktorer som främst har gynnat den ökade underhållsaktiviteten är ett ökat ekonomiskt utrymme tack vare växande hyresintäkter och låga räntenivåer i kombination med stigande fastighetsvärden.

Källa: Navet Analytics

Bli den första att kommentera "Så mycket ökade underhållet 2019"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär