Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Partnertext från Schneider Electric

Fastighetens ekosystem avgör innovationskraften

Att dra nytta av synergier mellan fastighetens olika tekniska system är nyckeln till att lyckas optimera drift och processer. I stället för att försöka hålla ned kostnader i enskilda system bör man ha ett helhetsperspektiv, ett ekosystemtänk.

Sverige har de högsta byggkostnaderna i hela Europa, närmare 66 procent över genomsnittet enligt Eurostat. Byggfasen står dock endast för en fjärdedel av kostnaderna av en fastighets totala livscykel. Resterande utgörs av drift- och underhållskostnader. Dessutom ökar fokuset i branschen på bättre användarupplevelser och möjligheterna med nya affärsmodeller.

Sammantaget kräver detta en ökad effektivisering, digitalisering och innovationstakt – något som ställer helt nya krav på teknologin i våra fastigheter, menar Andreas Finnstedt, affärsområdeschef för Digital Energy på företaget Schneider Electric som är specialister på energihantering och automation inom fastigheter, infrastruktur och industrier.

Andreas Finnstedt.

Avsaknad av helhetsgrepp
Den svenska fastighetsbranschen står inför flera stora utmaningar där höga byggkostnader och avsaknad av helhetsgrepp avseende teknologin i fastigheterna sticker ut. Den största anledningen till detta är suboptimerade processer och ett alltför vertikalt angreppssätt, konstaterar Andreas Finnstedt på Schneider Electric.

– Behovet att kostnadseffektivisera och öka innovationstakten för att lösa branschens utmaningar och möta nya behov har aldrig varit större. Detta ställer nya krav på hur teknologin i fastigheterna, som har en nyckelroll i sammanhanget, nyttjas. Att bygga smarta fastigheter som grundar sig på öppna tekniska ekosystem som effektivt nyttjar och tillhandahåller fastigheternas data är därför en viktig del i att vända kostnadstrenden och öka innovationstakten i fastighetsbranschen i Sverige, menar Andreas.

Bara en bråkdel data används
– Av all data som fastigheter genererar så används bara cirka tio procent av den i dag. Vi hjälper verksamheter att gå från en reaktiv till en proaktiv strategi genom att göra den här datan tillgänglig och skapa underlag för bättre beslutsfattande och nya användningsområden. Vi kan bland annat koppla upp hela bestånd, mäta, analysera och sedan exempelvis genom AI hjälpa till att förebygga problem genom att vidta proaktiva åtgärder istället för som traditionellt – reaktivt.
–Enkel tillgång till, och utbyte av, data är även en grundförutsättning för en ökad innovationsförmåga – många har exempelvis ett behov av att enkelt kunna utveckla och ansluta nya typer av tjänster, både egna och från externa leverantörer, fortsätter han.

”Se helheten – tänk ekosystem”
Att dra nytta av synergier mellan fastighetens olika tekniska system ser Andreas Finnstedt som nyckeln till att lyckas optimera sin drift och sina processer. Istället för att försöka hålla ned kostnader i enskilda system bör man ha ett helhetsperspektiv, ett ekosystemtänk, menar han.

– Många uppfinner hjulet gång på gång när de upphandlar teknologi, vilket skapar silos och kan bli kostsamt. Genom att tänka horisontellt och se helheten som ett ekosystem kan man göra stora vinster, spara pengar, optimera och öka sin innovationskraft.

Öppet och skalbart
Plattformen EcoStructure™ från Schneider Electric fungerar som fastighetens operativsystem. Lösningen är öppen och bygger på IoT, uppkopplade enheter, och kan kommunicera med egna eller tredjepartsprodukter, lösningar och tjänster. Detta är hjärnan och grunden i den smarta fastighetens öppna ekosystem.

– Styrkan ligger i öppenheten, skalbarheten och säkerheten. Öppenheten gör att systemet kan jobba mot olika typer av teknologi, mjukvara och tjänster på ett effektivt sätt. Detta är en förutsättning för att våra kunder ska kunna frigöra resurser, arbeta mer proaktivt och öka sin innovationskraft. På så sätt kan de känna trygghet i att grunden i deras tekniska ekosystem är öppen och framtidssäker vilket är avgörande för deras innovationskraft och förmåga att möta dagens och morgondagens behov.

 

Anmäl dig här till Schneider Electrics nyhetsbrev.

Bli den första att kommentera "Fastighetens ekosystem avgör innovationskraften"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega